Діагностування радіоелектронної апаратури в інструментальному середовищі LabVIEW

  • D. M. Utkin Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • G. A. Mirskikh Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Анотація

Розглянуті особливості використання програмного продукту LabVIEW в процесі вирішення задач контролю та діагностування радіоелектронних засобів. Показана можливість паралельного вирішення цих задач в рамках розробки єдиного комплексу.

Біографії авторів

D. M. Utkin, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Уткін Д.М., студент радіотехнічного факультету
G. A. Mirskikh, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мірських Г.О., к.т.н., доцент

Посилання

Федоров В.К., Сергеев Н.П., Кондрашин А.А. Контроль и испытания в проектировании и производстве радиоэлектронных средств."Техносфера",М.:2005,504 с.

Леонов А.И., Дубровский Н.Ф. Основы технической эксплуатации бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Легпромбытиздат, М.: 1991, 272 с.

Як цитувати
Utkin, D. M. і Mirskikh, G. A. (1) «Діагностування радіоелектронної апаратури в інструментальному середовищі LabVIEW», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(35), с. 88-93. doi: 10.20535/RADAP.2007.35.88-93.
Номер
Розділ
Конструювання радіоапаратури

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>