Аналіз пульсових хвиль власних векторів оператора диференціювання в базисі перетворення Уолша-Адамара

  • O. O. Litvinenko Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • M. O. Stokolos Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • A. A. Yakubenko Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: перетворення Уолша-Адамара, ортогональні перетворення

Анотація

Показана можливість і перспективність аналізу сигналів пульсової хвилі в області ортогональних перетворень, для яких трансформантами є власні вектори дискретного оператора диференціювання, а оригіналами - трансформанти Уолша - Адамара.

Біографії авторів

O. O. Litvinenko, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Литвиненко О.О., аспірантка радіотехнічного факультету
M. O. Stokolos, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Стоколос М.О., молодший науковий співробітник
A. A. Yakubenko, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Якубенко О.А., к.ф-м.н., доцент фізико-математичного факультету

Посилання

Рыбин А.И. Ортогональное экспоненциальное преобразование REX // Радиоэлектроника. - 2004. - №2. - с.3-9. (Изв. высш. учеб. заведений).

Рыбин А.И. Нормализация дискретных ортогональных преобразований тестовым сигналом//Радиоэлектроника.2004. №7. с.39-46. (Изв.высш.учеб.заведений).

Рыбин А.И., Шарпан О.Б. Диагностика пульсограмм на базе ортогональных преобразований с действительным ядром // Вимірювання та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2004. - №1. - с.136-141.

Рибін О.І., Ткачук А.П. Аналіз лінійних систем в області трансформант перетворення Уолша-Адамара//Вісник НТУУ „КПІ”.Радіотехніка. Радіоапаратобудування. Вип.33.2006.С.14-23.

Як цитувати
Litvinenko, O. O., Stokolos, M. O. і Yakubenko, A. A. (1) «Аналіз пульсових хвиль власних векторів оператора диференціювання в базисі перетворення Уолша-Адамара», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(34), с. 33-36. doi: 10.20535/RADAP.2007.34.33-36.
Номер
Розділ
Радіотехнічні кола та сигнали

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають