Оптимальний алгоритм спільного оцінювання яскравості й зсуву двох зображень

  • O. M. Machnyev Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • S. Ya. Zhuk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-0046-8450
Ключові слова: цифрове оброблення зображень, оптимальний алгортим, байєсівський критерій

Анотація

Синтезовано оптимальний алгоритм спільного оцінювання яскравості й зсуву двох зображень при наявності похибок позиціювання. На основі байєсівського критерію отримані вирішальні правила для оцінювання безперервного компонента – яскравості зображення й оцінки дискретних зсувів одного зображення щодо іншого.

Біографії авторів

O. M. Machnyev, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мачнев А.М. , аспірант радіотехнічного факультету НТУУ "КПІ"
S. Ya. Zhuk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Жук С.Я., д.т.н., проф. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Агалiдi Ю.С., Лєвий С.В., Мачнєв О.М. Аналіз геометричних похибок синтезу зображень з окремих кадрів і методи їх мінімізації. Вісник НТУУ “КПІ” Приладобудування, 2005, №29.

Тихонов В.И., Харисов В.Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем. –М.: Радио и связь, 1991. – 608с.

Аоки М. Оптимизация стохастических систем: –М.: Наука, 1971. – 424с.

Репин В.Г. Статистический синтез при априорной неопределенности и адаптация информационных систем. М.:Сов.радио, 1978.–320с.

Жук С.Я. Применение двухфункциональных решающих правил для оптимизации дискретных динамических систем случайной структуры // Известия АН СССР. Техническая кибернетика. 1990. №2. С.130-137.

Белоглазов Н.Н., Джанджгава Г.И., Чигин Г.П. Основы навигации по геофизическим полям. –М.:Наука, 1985. – 328с.

Як цитувати
Machnyev, O. M. і Zhuk, S. Y. (1) «Оптимальний алгоритм спільного оцінювання яскравості й зсуву двох зображень», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(34), с. 46-51. doi: 10.20535/RADAP.2007.34.46-51.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>