Порівняльний аналіз методів тестування програмного забезпечення радіоелектронних засобів

  • Г.О. Мірських Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Ю.Ю. Реутська Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1954-9100
Ключові слова: програмний продукт, тестування програм, якість програм, надійність радіоелектронних засобів

Анотація

Проведено аналіз понять якості та надійності програмних продуктів, що є складовою частиною радіоелектронних засобів. Наведені основні методи тестування програмних продуктів, що використовуються під час проектування апаратно-програмних комплексів з метою забезпечення їх якості та надійності. Розглянуто тестування за методологією "чорного ящика" та "білого ящика", методи інтеграційного тестування "знизу-вверх" та "зверху вниз", а також різні модифікації цих методів. Наведені ефективні критерії, що дозволяють здійснювати вибір методів тестування програм з урахуванням як їх структури, так і відповідних організаційних та фінансових чинників, що впливають на якість реалізації процесу проектування.

Біографії авторів

Г.О. Мірських, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мірських Г.О., к.т.н., доцент
Ю.Ю. Реутська, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Реутська Ю.Ю., асист. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Майерс Г. Надежность программного обеспечения. - М.: Мир, 1980.

Ван Тассел Д. Стиль, разработка, эффективность, отладка и испытание программ. - М. : Мир, 1985.

Фокс Дж. Программное обеспечение и его разработка. - М. : Мир, 1985.

Жоголев Е.А. Введение в технологию программирования. - М.: "ДИАЛОГ-МГУ", 1994.

Майерс Г. Искусство тестирования программ. - М.: Финансы и статистика, 1982.

Котляров В.П. Основы тестирования программного обеспечения. Интернет-университет информационных технологий – INTUIT.ru, 2006 г.

Смагин В.А., Солдатенко В.С., Кузнецов В.В. Моделирование и обеспечение надёжности программных средств – СПб.: ВИКУ им. А.Ф. Можайского, 1999.

Канер Ф.Н. Тестирование программного обеспечения. М. :, Изд. "ДиаСофт", 2000, 378 с.

Бахтизин В. В., Глухова Л. А. Стандартизация и сертификация программного обеспечения — Минск: БГУИР, 2006. — 200 с.

Калбертсон Р., Браун К., Кобб Г. Быстрое тестирование: Изд. дом "Вильямс" / Сер. ин-та качества программного обеспечения — 374с.

Синицын С. В., Налютин Н. Ю. Верификация программного обеспечения. — М. : БИНОМ, 2008. — 368 c.

Як цитувати
Мірських, Г. і Реутська, Ю. (1) «Порівняльний аналіз методів тестування програмного забезпечення радіоелектронних засобів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(44), с. 58-67. doi: 10.20535/RADAP.2011.44.58-67.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>