Можливості підвищення інформаційної швидкості в системах багатостанційного доступу з кодовим розділенням каналів СDMA на базі висотних телекомунікаційних платформ

Ключові слова: системи багатостанційного доступу, кодове розділення каналів, СDMA, 3G, 4G, системи мобільного радіозв'язку

Анотація

Наведені особливості побудови систем мобільного радіозв'язку на базі висотних платформ, розглянуто можливості підвищення інформаційної швидкості зв’язку, показано перспективність таких систем для впровадження систем зв’язку 3G/4G.

Біографії авторів

Ю.Ю. Реутська, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Реутська Ю.Ю., асист. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
О.Я. Калюжний, Державне НВП "Дельта", м. Київ

Калюжний О.Я., д.ф-м. н., професор

Посилання

Stylianos Karapantazis and Fotini-Niovi Pavlidou. Broadband Communications via High-Altitude Platforms: A Survey. IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/pubs/surveys, Vol. 7, №1, First Quarter, 2005.

Веселовский Кшиштоф. Системы подвижной радиосвязи.- М.: Горячая линия-Телеком, 2006.- 356 с.

Системы мобильной связи./ В.П. Ипатов, В.К. Орлов, И.М. Самойлов и др.; под ред. В.П. Ипатова.- М.: Горячая линия-Телеком, 2003.- 272 с.

Системи телекомунікацій: Підруч. Для ВНЗ/ М.І. Мазурков, В.І. Правда, П.Ю. Баранов, ін.; за ред. М.І. Мазуркова і В.І. Правди.- Одеса: ТЕС, 2005.- 288 с.

www.3GPP.org

www.3GPP2.org

Феер К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра / под ред. В.И. Журавлева. – М.: Радио и связь, 2000

Прокис Дж. Цифровая связь. Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 2000

Aliftiras G. Receiver Implementations for a CDMA Cellular System. Blacksburg, Virginia, July, 1996.

Giridhar D.M., Fry G. “1xTREME: A Step Beyond 3G”

S. Agrawal I. Acharya S.G. Insade 3G Wireless Systems: The 1xEV-DV Technology. Proc. of Technology Review, №2003-01, March, 2003.

Як цитувати
Реутська, Ю. і Калюжний, О. (1) «Можливості підвищення інформаційної швидкості в системах багатостанційного доступу з кодовим розділенням каналів СDMA на базі висотних телекомунікаційних платформ», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(34), с. 97-101. doi: 10.20535/RADAP.2007.34.97-101.
Номер
Розділ
Теорія та засоби телекомунікацій

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2