Про деградацію функції невизначеності широкополосного зондируючого сигнала з лінійною частотною модуляцією всередині імпульсу

  • О.Д. Мрачковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • В.Є. Бичков Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • О.О. Олійник Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: функція невизначеності, широкосмуговий сигнал, разрешающая способность

Анотація

Тенденція збільшення широкосмуговості в наші дні веде за собою перегляд теорії, розробленої Вудвордом, оскільки вона не розрахована для широкосмугових сигналів. У даній роботі змодельований такий випадок, котрий показує неточності в класичній теорії Вудворда.

Біографії авторів

О.Д. Мрачковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мрачковський О.Д., к.т.н., доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
В.Є. Бичков, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Бичков В.Є., асист. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем
О.О. Олійник, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Олійник О.О., студент радіотехнічного факультету

Посилання

1. Ширман Я. Д. «Способ повышения разрешающей способности радиолокационных станций и устройство для его осуществления» А.с. СССР № 146803 от 25.07.1956
2. Кук Ч., Бернфельд М. «Радиолокационные сигналы», М.: Сов. Радио, — 1971
3. Справочник по радиолокации, Сов. Радио, М., 1978
4. Вудворд Ф. М. Теория Вероятностей и теория в информации с применением в радиолокации.— Сов. Радио, М., 1955
5. Вакман Д. Е. «Сложные сигналы и принцып неопределенности в радиолокации», Сов. Радио, М., 1965
6. Стевард, Уестерфильд «Теория активного гидролокационного обнаружения», Зарубежная радиоэлектроника, №2, 1960 год
7. Ольшевский В. В. Статистические методы в гидролокации. Судостроение, Л., 1973
8. Ольшевский В. В. Статистические методы в гидролокации. Судостроение, Л., 1983
9. Круковский-Синевич К. Б. Синтез гидролокационных сигналов по области сильной корреляции функции неопределенности скорость-запаздывание // Труды 6-ой всесоюзной школы семинара по статистической гидроакустике.— Новосибирск — 1975. — стр. 117-136
Опубліковано
2013-01-10
Як цитувати
Мрачковський, О., Бичков, В. і Олійник, О. (2013) «Про деградацію функції невизначеності широкополосного зондируючого сигнала з лінійною частотною модуляцією всередині імпульсу», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(38), с. 41-45. doi: 10.20535/RADAP.2009.38.41-45.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>