Прогнозуваня ефективності малогабаритних радіокерованих апаратів

Автор(и)

  • В.О. Бичковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Ю.Ю. Реутська Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1954-9100

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2013.54.54-60

Ключові слова:

прогноз, ефективність, радіокерування, ймовірність, інформація

Анотація

В статті розглянуто методику оцінки ефективності малогабаритних радіокерованих апаратів (МРА), яка базується на інформаційно – ймовірнісному підході. Визначено залежності між ймовірністю виконання поставленої перед МРА задачі та кількістю доступної інформації. Проведено порівняльний аналіз із аналогічними залежностями для звичайних радіокерованих апаратів. Формалізовано задачі оцінки ймовірності виконання поставленої мети при втратах інформаційної спроможності та затримці інформації. Розглянута ситуація роботи МРА у складі робототехнічного комплексу (РТК) в умовах постійного резерву МРА. Встановлена залежність між кількістю функціонуючих МРА в РТК та розміром існуючого резерву МРА. Проаналізовано показники сталого режиму. Встановлено умову щодо коефіцієнта ефективності витрат на виробництво та експлуатацію РТК з МРА. Формалізовано задачу розгортання РТК у вигляді обмежень на ймовірність виконання поставленої задачі та коефіцієнт ефективності витрат.

Біографії авторів

В.О. Бичковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Бичковський В.О., к.т.н., доцент каф. радіотехнічних пристроїв та систем

Ю.Ю. Реутська, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Реутська Ю.Ю., асист. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Література

Экстремальная робототехника. Нано, микро и макророботы (ЭР – 2009) // Материалы 20-й Международной научно – тенической конференции. – Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009. – 390 с. ISBN 978-5-8327-0340-4.

Юрьевич Е. И. Основы робототехники. – СПб: БХВ – Петербург, 2005. – 416 с. ISBN 5-94157-473-8.

Воротников С.А. Информационные устройства робототехнических систем: Учеб. Пособие. – М.: Изд – во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. – 384 с. ISBN 978-5-7038-2207-6.

Справочник по радиоэлектронным системам. / Под ред. Куликовского А. А. – Т. 2. – М.: Энергия, 1979. – 368 с. УДК 621.37/39(031.5).

Кузнєцов Ю. М., Скляров Р. А. Прогнозування розвитку технічних систем. – К.: ТОВ «ЗМОК» - ПП «ГНОЗИС», 2004. – 323 с. ISBN 966-7569-79-9.

Новицкий П.В. Основы информационной теории измерительных устройств. – М.: Энергия, 1968. – 248 с. УДК 620.1.06.001:621.317.1.

References

Ekstriemalnaya robototekhnika. Nano, mikro i makroroboty (ER – 2009) // Matierialy 20-j Miezhdunarodnoi nauchno – tekhicheskoi konfieriencii. – Taganrog: TTI YuFU, 2009. – 390 s. ISBN 978-5-8327-0340-4.

Yurievich E. I. Osnovy robototiekhniki. – SPb: BKhV – Pietierburg, 2005. – 416 s. ISBN 5-94157-473-8.

Vorotnikov S.A. Informacionnyie ustroistva robototekhnicheskikh sistiem: Ucheb. Posobiie. – M.: Izd – vo MGTU im. N. Je. Baumana, 2005. – 384 s. ISBN 978-5-7038-2207-6.

Spravochnik po radioelektronnym sistemam. / Pod red. Kulikovskogo A. A. – T. 2. – M.: Energiya, 1979. – 368 s. UDK 621.37/39(031.5).

Kuznietsov Yu. M., Skliarov R. A. Prognozuvannia rozvytku tekhnіchnykh system. – K.: TOV «ZMOK» - PP «GNOZYS», 2004. – 323 s. ISBN 966-7569-79-9.

Novitskij P.V. Osnovy informatsionnoj teorii izmeritelnykh ustrojstv. – M.: Energiya, 1968. – 248 s. UDK 620.1.06.001:621.317.1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-11-04

Як цитувати

Бичковський, В. і Реутська, Ю. (2013) «Прогнозуваня ефективності малогабаритних радіокерованих апаратів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(54), с. 54-60. doi: 10.20535/RADAP.2013.54.54-60.

Номер

Розділ

Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>