Активний демпфер з забезпеченням вимикання ключа при нульовій напрузі

  • Р. В. Антипенко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” https://orcid.org/0000-0002-8931-1977
  • І.М. Кирпатенко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • І.О. Кухарчук Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • А.В. Мовчанюк Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” https://orcid.org/0000-0003-2901-0424
  • В.П. Фесіч Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: активний демпфер, джерела електроживлення

Анотація

Запропонована схема активного демпфера, що забезпечує вимкнення силового транзистора при нульовій напрузі.

Біографії авторів

Р. В. Антипенко, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Антипенко Р. В., к.т.н., доцент кафедри радіоприймання та оброблення сигналів

І.М. Кирпатенко, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Кирпатенко І.М., к.т.н., доцент кафедри радіоприймання та оброблення сигналів
І.О. Кухарчук, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Кухарчук І.О., студент радіотехнічного факультету
А.В. Мовчанюк, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Мовчанюк А.В., к.т.н., доц. кафедри радіоприймання та оброблення сигналів

В.П. Фесіч, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Фесіч В.П., інженер кафедри радіоприймання та оброблення сигналів

Посилання

Лукин А. В., Кастров М.Ю., Малышков Г. М., и др. Преобразователи напряжения силовой электроники. – М.: Радио и связь, 2004. – с. 415.

Четти П. Проектирование ключевых источников электропитания: Пер.с англ. М.: Энергоатомиздат, 1990. с.240.

Designing for High Efficiency with the Active Clamp UCC2891 PWM Controller.Texas Instruments. Application report. April – 2004.

БраунМ. Источники питания. Расчет и конструирование. К.:«МК - Прес», 2005. 288 с.

Solving noise problems in high power, high frequency control IC driven power stages. Control Integr.circuit designers manual. Inter. Rectifier. El Segundo, California. 1996.

Maximizing the latch immunity of the IR2151 and IR2152 in ballast applications. Control Integr.circuit designers manual. Inter. Rectifier. El Segundo, California. 1996.-

Як цитувати
Антипенко, Р. В., Кирпатенко, І., Кухарчук, І., Мовчанюк, А. і Фесіч, В. (1) «Активний демпфер з забезпеченням вимикання ключа при нульовій напрузі», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(37), с. 164-167. doi: 10.20535/RADAP.2008.37.164-167.
Номер
Розділ
Інформація про виконані розробки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>