Безпошуковий цифровий метод спектрального дисперсійно-кореляційного радіопеленгування для великої антенної бази

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2012.50.66-74

Ключові слова:

безпошуковий метод кореляційно-інтерферометричного пеленгування, подвійне кореляційне оброблення спектрів, дисперсійно-кореляційне оброблення спектрів

Анотація

В роботі виконано розробку безпошукового цифрового методу спектрального дисперсійно-кореляційного радіопеленгування для великої антенної бази. Особливістю розробленого методу є поєднання подвійного кореляційного та дисперсійно-кореляційного оброблення спектрів сигналів. Це забезпечує можливість використання великої антенної бази та визначення пеленга одноканальним способом з мінімальними апаратурними витратами, але за час одного циклу кореляційного аналізу, тобто в реальному масштабі часу. Розроблений метод забезпечує можливість суттєвого зменшення дисперсії похибки пеленгування порівняно з відомими при високій швидкодії.

Біографія автора

В.В. Ципоренко, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

Ципоренко В.В., к.т.н.

Посилання

Рембовский А.М. Радиомониторинг – задачи, методы, средства / А.М. Рембовский, А.В. Ашихмин, В.А. Козьмин; под ред. А.М. Рембовского. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Горячая линия – Телеком, 2010. – 624 с.: ил.

Слободянюк П.В. Довідник з радіомоніторингу / П.В. Слободянюк, В.Г. Благодарний, В.С. Ступак; під ред. П.В. Слободянюка. – Ніжин: ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2008. – 588 с.

Белавин О.В. Основы радионавигации: учеб. пособие для вузов / О.В. Белавин. – [2-е изд. перераб. и доп.]. – М.: Сов. радио, 1977. – 320 с.

Gaoming Huang. Time-delay direction finding based on canonical correlation analy-sis. Circuits and Systems / Huang Gaoming, Yang Luxi, He Zhenya // ISCAS 2005. IEEE In-ternational Symposium, pp. 540-549, 23-26 May 2005.

Jacovitti G. Discrete time techniques for time delay estimation / G. Jacovitti and G. Scarano // IEEE Trans. Signal Procession. – Feb. 1993. – vol. 41. – pp. 525-533.

Griffin C. Interferometric radio-frequency emitter location / C. Griffin, S. Duck // Radar, Sonar and Navigation. – Jun 2002. – IEE Proc. – vol. 149. – p. 153.

Шевченко В.Н. Двумерная цифровая обработка сигналов в антенных решетках методом коротких свёрток / В.Н. Шевченко // Антенны. – 2002. – №12(67). – С. 18–22.

Пат. 2190236 Российская Федерация, МПК G 01 S 5/04. Способ обнаружения и определения двумерного пеленга и частоты источников радиоизлучения. – В.Н. Шевченко, Г.С. Емельянов, Г.Г. Вертоградов. – Заявл. 13.09.2000; опубл. 27.09.2002 г.

Ципоренко В.В. Метод кореляційно-інтерферометричного радіопеленгування з дисперсійною обробкою комплексних взаємних спектрів сигналів / В.В. Ципоренко // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. – 2010. – №42. – С. 26–37.

Пат. 95053 Україна, МПК G 01 S 5/02. Спосіб цифрового кореляційного радіо-пеленгування / В.В. Ципоренко., В.Г. Ципоренко. – № а2010 13814; Заявл. 22.11.2010; Опубл. 25.06.2011, – Бюл. № 12.

Ципоренко В.В. Безпошуковий цифровий метод спектрального кореляційно-інтерферометричного радіопеленгування з подвійним кореляційним обробленням / В.В. Ципоренко // Всеукраїнський міжвідомчий науково-технічний збірник «Радіотехніка». – № 167. – 2011. – С. 73-77.

Радиотехнические системы / под ред. Ю.И. Казаринова. – М.: Высш. шк., 1990. – 486 с.

Информационные технологии в радиотехнических системах: учеб. пособ. / Васин В.А., Власов И.Б., Егоров Ю.М. и др. ; под ред. И.Б. Фёдорова. – М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 768 с.: ил.

Леонов А.И. Моноимпульсная радиолокация / А.И. Леонов, К.И. Фомичёв. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Радио и связь, 1984. – 312 с.

Караваев В.В. Статистическая теория пассивной локации / В.В. Караваев, В.В. Сазонов. – М.: Радио и связь, 1987. – 240 с.

Тихонов В.И. Оптимальный приём сигналов / В.И. Тихонов. – М.: Радио и связь, 1983. – 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-30

Як цитувати

Ципоренко, В. (2012) «Безпошуковий цифровий метод спектрального дисперсійно-кореляційного радіопеленгування для великої антенної бази», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(50), с. 66-74. doi: 10.20535/RADAP.2012.50.66-74.

Номер

Розділ

Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика