Опубліковано: 2015-06-30

Обчислювальні методи в радіоелектроніці

Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

Радіоелектроніка біомедичних технологій