Опубліковано: 2018-03-30

Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

Радіоелектроніка біомедичних технологій

Теорія та практика радіовимірювань

Обчислювальні методи в радіоелектроніці