Normal discrete orthogonal transformation

Authors

  • A. I. Rybin National Technical University of Ukraine, Kyiv Politechnic Institute, Kiev http://orcid.org/0000-0003-4443-1075
  • Y. Kh. Nizhebetska National Technical University of Ukraine, Kyiv Politechnic Institute, Kiev

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2008.37.8-15

Keywords:

orthogonal transformation, signal processing

Abstract

A method and algorithm of forming of discrete ortogonal transformations are offered, for which one or two dimention signal is one of transforms of such transformation

Author Biographies

A. I. Rybin, National Technical University of Ukraine, Kyiv Politechnic Institute, Kiev

Рибін О.І., д.т.н., проф. кафедри радіоприймання та оброблення сигналів

Y. Kh. Nizhebetska, National Technical University of Ukraine, Kyiv Politechnic Institute, Kiev

Ніжебецька Ю.Х., магістрантка радіотехнічного факультету

References

Абакумов В.Г., Рибін О.І., Сватош Й. Біомедичні сигнали. Генезис, обробка, моніторинг. – К.: Нора-прінт, 2001.– 516 с.

Финк Л.М. Теория передачи дискретных сообщений. М.: Сов.радио, 1970. 728 с.

Ян И. Нелинейные согласованные фильтры для анализа различий // Радиоэлект-роника. – 1999.– №6. – с.51-58 (Изв. высш. учеб. заведений).

Рыбин А.И. Нормализация дискретных ортогональных преобразований тестовым сигналом//Радиоэлектроника. 2004. №7, с.39-46 (Изв. высш. учеб. заведений).

Рыбин А.И., Григоренко Е.Г. Алгоритм подстройки дискретного ортогонального преобразования под тестовый сигнал // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Приладобудування.– 2004.– №7.– с.39-46.

Рибін О.І., Шарпан О.Б. діагностичні можливості процедури нормалізації ортогональних функцій при аналізі пульсограм // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. – 2004.– т.1.– №4.– с.144-149.

Рибін О.І.,Сакалош Т.В.,Шарпан О.Б. Аналіз пульсограм на базі процедури нор-малізації ортогональних перетворень REX/ Наукові вісті НТУУ“КПІ”. 2005. №4.

Рыбин А.И., Шарпан О.Б., Григоренко Е.Г., Сакалош Т.В. Коэффициенты трансформант нормальных ортогональных преобразований и динамика пульсограмм // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Приладобудування. 2005. Вип. 37, с.148-156.

Рибін О.І., Данилевська В.Г. Погоджена фільтрація на базі нормалізованих ортогональних перетворень // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування.– 2007.– Вип. 35.– с.15-20.

Данилевська В.Г.,Луцук О.В.,Рибін О.І.,Шарпан О.Б. Особливості і можливості діагностики за нормалізованим перетворенням//Электроника и связь. 2006. №2.

Рибін О.І., Мельник А.Д.Погоджена фільтрація сигналів при зміні масштабу їх аргументів на базі нормалізованих вейвлет-функцій // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2007. – Вип. 34. – С.18-24.

Мельник А.Д., Рибін О.І. Нормалізація тестового сигналу зі збереженням екві-дистантного кроку дискртизації // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування.– 2007.– Вип. 34. С.24-29.

Мельник А.Д., Рыбин А.И. Нормализация эталонного сигнала с постоянным шагом дискретизации // Радиоэлектроника. 2008. №1. С.71-75

Рыбин А.И., Мельник А.Д. Согласованная нормализованная фильтрация сигналов // Радиоэлектроника.– 2008.– №2. – с.77-80 (Изв. высш. учеб. заведений).

Мельник А.Д., Рыбин А.И. Согласованная вейвлет-фильтрация сигналов с изменённым масштабом//Радиоэлектроника. 2008. №3. С.76-80

Ахмед Н., Рао К. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сиг-налов. М.: – Связь. – 1980. – с.130 – 133.

How to Cite

Рибін, О. and Ніжебецька, Ю. (2008) “Normal discrete orthogonal transformation”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(37), pp. 8-15. doi: 10.20535/RADAP.2008.37.8-15.

Issue

Section

Radio Circuits and Signals

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>