Comparison of methods of normal filtration and ortogonal decomposition of cross-correlation matrix.

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2010.42.5-11

Keywords:

normal transformation, cross-correlation matrix, criterion of maximal plausibility.

Abstract

The algorithm of recognition of appearance is offered on the base of normal transformation with withholding of classification of maximal plausibility a method on the base of cross-correlation matrix, built in the base of transforms of normal transformation.

Author Biographies

A. I. Rybin, National Technical University of Ukraine, Kyiv Politechnic Institute, Kiev

Рибін О.І., д.т.н., проф. кафедри радіоприймання та оброблення сигналів

I. O. Rybina, National Technical University of Ukraine, Kyiv Politechnic Institute, Kiev

Рибіна І.О., магістрантка радіотехнічного факультету

Y. Kh. Nizhebetska, National Technical University of Ukraine, Kyiv Politechnic Institute, Kiev

Ніжебецька Ю.Х., магістрантка радіотехнічного факультету

References

Рибін О.І., Ніжебецька Ю.Х. Нормальне дискретне ортогональне перетворення // Вісник НТУУ «КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. №38. – С.8-15.

Ніжебецька Ю.Х., Рибін О.І., Ткачук А.П., Шарпан О.Б. Нормальне дискретне перетворення сигналу довільної форми // Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2008. – №4. – С.34-40.

Рибін О.І., Ніжебецька Ю.Х. Алгоритм формування матричного оператора дискретного нормального перетворення // Вісник НТУУ «КПІ». – Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – №37. – С.17-27.

Рибін О.І., Ніжебецька Ю.Х., Рибіна І.О. Погоджена фільтрація: класичний лінійний та нормальний фільтри // Вісник НТУУ «КПІ». – Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – №41. – С.5-12.

Ніжебецька Ю.Х., Рибіна І.О., Якубенко О.А. Комплексне нормальне ортогональне перетворення // Вісник НТУУ «КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. –2009. – №38. – С.5-11.

Рибін О.І., Ніжебецька Ю.Х., Луцків А.М. Аутентифікація особи за динамічно введеним підписом з використанням нормального перетворення // Вісник НТУУ «КПІ». – Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – №40. – С.28-30.

Рыбин А.И., Нижебецкая Ю.Х. Анализ подобия и различия образов с использованием нормального ортогонального преобразования // Радиоэлектроника. – №3. –2010. – С.58-64. (Изв. высш. учеб. заведений).

Ніжебецька Ю.Х., Пляцко Н.С., Рибін О.І. Класифікація стану судинної системи за графоелементами пульсової хвилі // Вісник НТУУ «КПІ». – Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – №36. – С.104-108.

Рибіна І.О., Кузьменко О.М., Ніжебецька Ю.Х., Вівчарик О.Я. Аналіз подібності і розбіжності реакцій лінійної системи до еталонного сигналу за допомогою нормального перетворення // Вісник НТУУ «КПІ». – Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – №41. – С.25-29.

Рибін О.І., Мельник А.Д. Розпізнавання голосних звуків «а», «о», «у», «е» української мови // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2009. – №1. – С.20-25.

Рибін О.І., Мельник А.Д. Алгоритм класифікації звукових сигналів // Вісник НТУУ «КПІ». – Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – №36. – С.5-9.

Ніжебецька Ю.Х., Рибін О.І., Шарпан О.Б. Класифікація сигналів в базисі ортогональних перетворень кореляційної матриці // Вісник ЖДТУ. – 2008. – №2 – С.85-89.

Рибін О.І., Кузьменко О.М. Задача аутентифікації особи за динамічно введеним підписом при наявності адитивного шуму // Вісник НТУУ «КПІ». – Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – №40. – С.16-20.

Кузьменко О.М., Рибін О.І. Погоджена фільтрація шуканого сигналу з пачки детермінованих сигналів різної форми // Вісник НТУУ «КПІ». – Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – №41. – С.29-33.

Кузьменко О.М., Ніжебецька Ю.Х., Рибіна І.О. Застосування кореляційної матриці до розв’язання задач аутентифікації особи за динамічно введеним підписом // Вісник НТУУ «КПІ». – Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2009. – №39. – С.5-8.

Абакумов В.Г., Рибін О.І., Сватош Й. Біомедичні сигнали. Генезис, обробка, моніторинг. – К.: Нора-прінт, 2001. – 516с.

How to Cite

Рибін, О., Рибіна, І. and Ніжебецька, Ю. (2010) “Comparison of methods of normal filtration and ortogonal decomposition of cross-correlation matrix.”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(42), pp. 5-11. doi: 10.20535/RADAP.2010.42.5-11.

Issue

Section

Radio Circuits and Signals

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>