Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Збірник наукових праць публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.

Засновник - Національний технічний Університет України "Київський політехнічний інститут".

Рік заснування - 1956.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB №19314-9114ПР від 24.04.2012.

Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (техн. науки). Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від  13.07.2015.


Бази данихВимоги до оформлення статейПодати статтю
Індексування БДВимоги до оформлення рукописівПодати статтюЯкщо є запитання?

Анонси

 

Актуальна інформація

 

Як коректно цитувати статті нашого видання

Звертаємо увагу читачів та авторів на коректність цитування статей у транслітерації. Слід уникати неточностей у прізвищах авторів та у назвах видань.

Приклади оформлення посилань на наше видання >>>

Приклади оформлення посилань на інші джерела >>>

Готуються до випуску номери 63 та 64  збірника

Розпочата робота над формуванням 63 та 64 номерів збірника, що будуть видані у кінці грудня 2015 року та наприкінці березня 2016 року. Запрошуємо авторів подавати рукописи статей. Редакція заохочує авторів готувати статті англійською мовою

 
Опубліковано: 2015-09-30
 
Більше анонсів...

№ 63 (2015)

Зміст

Обчислювальні методи в радіоелектроніці

В.О. Бичковський, Ю.Ю. Реутська
PDF
13-20
О.І. Рибін, С.М. Літвінцев, І.О. Сушко
PDF
21-32
П.О. Дем’яненко, Ю.Ф. Зіньковський
PDF
33-45
О.М. Ляшук, С.В. Вишневий, С.Я. Жук
46-54
В.М. Кичак, В.Д. Тромсюк
PDF
55-63
О.С. Макаренко., С.М. Літвінцев
64-75

Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

Ю.Ф. Адаменко
PDF
76-85

Телекомунікації, радіолокація і навігація, електроакустика

О.Д. Мрачковський, В.Є. Бичков, О.Г. Макаєв
PDF
86-93
В. Русин, А. Станку, Л. Столеріу
94-99

Теорія та практика радіовимірювань

Р.В. Криночкін
100-106

Конструювання радіоапаратури

Л.Ю. Цибульский
107-118

Функціональна електроніка. Мікро та наноелектронна техніка

М.А. Гіндікіна, Я.Л. Зінгер, Є.А. Нелін
PDF
119-126
Є.А. Нелін, А.В. Ляшок
PDF
127-135

Обмін досвідом

С.Ф. Каштанов
PDF
136-143