Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Журнал публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.

Засновник - Національний технічний Університет України "Київський політехнічний інститут".

Рік заснування - 1956.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB №19314-9114ПР від 24.04.2012.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (техн. науки). Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від  13.07.2015.

Наш журнал дотримується концепції "Free for readers - Free for authors", що означає можливість безкоштовної публікації статей в журналі для авторів та надання безкоштовного відкритого доступу до всіх опублікованих статей відповідно до ліцензії CC BY 4.0 International.

 

 

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 70 (2017)

Зміст

Телекомунікації, радіолокація і навігація, електроакустика

Д.І. Попов
5-10
М.В. Зінченко, Фук ВоЗуй, Ю.Ф. Зіньковський
11-16

Теорія та практика радіовимірювань

В.В. Войтко, А.І. Ільницький
PDF
17-22
С.П. Кононов, А.А. Негур
PDF
23-29
Г.І. Барило, Р.Л. Голяка, І.Н. Прудиус, С.Є. Фабіровський
PDF
30-36

Конструювання радіоапаратури

Л.М. Павлов
37-42

Радіоелектроніка біомедичних технологій

О.Б. Шарпан, В.С. Мосійчук
PDF
43-48
О.І. Гаманенко, О.В. Гусєва
PDF
49-55

Функціональна електроніка. Мікро та наноелектронна техніка

Я.Л. Зінгер, Ю.Ф. Адаменко, В.О. Адаменко, Є.А. Нелін
PDF
56-61

Огляди

О.В. Банделюк, В.Г. Колобродов
62-71