Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Збірник наукових праць публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.

Засновник - Національний технічний Університет України "Київський політехнічний інститут".

Рік заснування - 1956.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB №19314-9114ПР від 24.04.2012.

Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (техн. науки). Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від  13.07.2015.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 68 (2017)

Зміст

Радіотехнічні кола та сигнали

В.В. Різник
PDF
5-12
В.Д. Сташук
13-18

Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

О.О. Трубін
19-26

Телекомунікації, радіолокація і навігація, електроакустика

С.В. Суліма, М.А. Скулиш
PDF
27-32
Д.І. Попов
33-37
В.О. Бичковський, Ю.Ю. Реутська
PDF
38-42

Теорія та практика радіовимірювань

С.Б. Могильний, В.О. Цимбал
PDF
43-47
М.В. Зінченко, ЗуйФук Во, Ю.Ф. Зіньковський
48-53

Радіоелектроніка біомедичних технологій

О.Ю. Панічев, А.О. Попов, В.І. Харитонов
PDF
54-58
М.М. Сичик, В.В. Ковшевацька, В.Б. Максименко, Л.Д. Тарасова
PDF
59-63

Обчислювальні методи в радіоелектроніці

О.М. Ляшук, С.Я. Жук
64-70