Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Збірник наукових праць публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.

Засновник - Національний технічний Університет України "Київський політехнічний інститут".

Рік заснування - 1956.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB №19314-9114ПР від 24.04.2012.

Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (техн. науки). Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від  13.07.2015.

Анонси

 

Новини: Публікація в журналі

 

Як коректно цитувати статті нашого видання

Звертаємо увагу читачів та авторів на коректність цитування статей у транслітерації. Слід уникати неточностей у прізвищах авторів та у назвах видань.

Приклади оформлення посилань на наше видання >>>

Приклади оформлення посилань на інші джерела >>>

Готуються до випуску номери 65 та 66 збірника

Розпочата робота над формуванням 65 та 66 номерів збірника, що будуть видані у кінці червня 2016 року та наприкінці вересня 2016 року. Запрошуємо авторів подавати рукописи статей. Редакція заохочує авторів готувати статті англійською мовою

 
Опубліковано: 2016-03-31 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 64 (2016)

Зміст

Радіотехнічні кола та сигнали

В.В. Різник
PDF
10-22

Обчислювальні методи в радіоелектроніці

В.Ю. Куц, Ю.В. Куц
PDF
23-32
О.І. Павлов, В.В. Пантасенко, А.Ф. Ящук
PDF
33-40
В.Ф. Єрохін, Є.В. Пелешок
PDF
41-50

Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

О.О. Трубін
51-60

Телекомунікації, радіолокація і навігація, електроакустика

С.Я. Жук, К.М. Семібаламут
61-74
В.Ф. Єрохін, О.М. Рома, С.В. Василенко, Д.Є. Бездрабко
PDF
75-85
В.В. Ципоренко
PDF
86-100
Є.В. Висоцька, Г.М. Жолткевич, Т.О. Клочко, Ю.Г. Беспалов, К.В. Носов
101-109
 
PDF
110-111