Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Журнал публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.

Засновник - Національний технічний Університет України "Київський політехнічний інститут".

Рік заснування - 1956.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB №22694-12594ПР від 26.04.2017.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (техн. науки). Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від  13.07.2015.

Наш журнал дотримується концепції "Free for readers - Free for authors", що означає можливість безкоштовної публікації статей в журналі для авторів та надання безкоштовного відкритого доступу до всіх опублікованих статей відповідно до ліцензії CC BY 4.0 International.

 

 

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 72 (2018)

Зміст

Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

Ю.В. Рассохіна, В.Г. Крижановський
5-12
О.С. Захарченко, С.Є. Мартинюк, П.Я. Степаненко
PDF
13-22

Телекомунікації, радіолокація і навігація, електроакустика

В.В. Ципоренко, В.Г. Ципоренко, В.В. Чухов, О.В. Андреєв
23-31
І.Ю. Свида, А.П. Волобуєв, Д.А. Бухал
PDF
32-41

Радіоелектроніка біомедичних технологій

М.П. Мустецов, С.О. Баган
PDF
42-46
В.В. Філімонова, М.М. Сичик, Л.Д. Тарасова, Б.Б. Кравчук, Б.В. Бацак, А.В. Поканєвич
PDF
47-52
О.Б. Шарпан, В.С. Мосійчук, М.О. Архипська, Б.В. Ткачук, Р.С. Томашевський
PDF
53-61

Теорія та практика радіовимірювань

Г.І. Барило, Р.Л. Голяка, І.Н. Прудиус, С.Є. Фабіровський
PDF
62-68

Обчислювальні методи в радіоелектроніці

Н.Г. Іванушкіна, К.О. Іванько, Ю.В. Прокопенко, А. Редаеллі, В.І. Тимофєєв, Р. Вісоне
69-77
В.Г. Колобродов, Г.С. Тимчик, В.І. Микитенко, М.С. Колобродов, М.М. Луцюк
78-85