Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Журнал публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.

Засновник - Національний технічний Університет України "Київський політехнічний інститут".

Рік заснування - 1956.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB №22694-12594ПР від 26.04.2017.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (техн. науки). Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від  13.07.2015.

Наш журнал дотримується концепції "Free for readers - Free for authors", що означає можливість безкоштовної публікації статей в журналі для авторів та надання безкоштовного відкритого доступу до всіх опублікованих статей відповідно до ліцензії CC BY 4.0 International.

 

 

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 74 (2018)

Зміст

Радіотехнічні кола та сигнали

В.В. Мартинюк, Є.В. Гаврилко, Ю.М. Бойко, М.В. Федула
5-10
О.І. Харченко
11-16

Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

К.М. Семібаламут, С.В. Хамула, С.Я. Жук, С.М. Літвінцев
17-24
О.О. Трубін
25-29

Телекомунікації, радіолокація і навігація, електроакустика

Д. Джаярані, Д.Ш. Кумар
30-35
З. Хусейн, А.Р. Хан, Х. Мехді, С.М.А. Салем
36-43
Д.І. Попов
44-50

Радіоелектроніка біомедичних технологій

А.А. Таранчук, С.К. Підченко, А.І. Жизневський
PDF
51-59

Обчислювальні методи в радіоелектроніці

В.Я. Гальченко, Р.В. Трембовецька, В.В. Тичков
PDF
60-72
Н.І. Бурау, С.Р. Ігнатович, О.Я. Паздрій
PDF
73-83