Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Збірник наукових праць публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.

Засновник - Національний технічний Університет України "Київський політехнічний інститут".

Рік заснування - 1956.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB №19314-9114ПР від 24.04.2012.

Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (техн. науки). Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від  13.07.2015.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 69 (2017)

Зміст

Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

Є.М. Савченко, О.С. Будяков, П.С. Будяков, М.М. Прокопенко
5-10
Чан Лю, О.Ю. Панченко, М.І. Сліпченко, О.Б. Зайченко
11-16
В.І. Найденко
PDF
17-22

Телекомунікації, радіолокація і навігація, електроакустика

М.А. Скулиш
23-29
В.Г. Колобродов, М.І. Лихоліт, В.І. Микитенко, В.М. Тягур, К.В. Добровольська
30-34
І.В. Остроумов
PDF
35-40
І.О. Товкач, С.Я. Жук
41-48

Конструювання радіоапаратури

Л.М. Павлов, Д.Ю. Лебедев
49-55
Л.К. Гліненко, В.М. Фаст
PDF
56-61

Радіоелектроніка біомедичних технологій

О.П. Яненко, К.Л. Шевченко, В.А. Шульга, О.Д. Головчанська
62-65
О.К. Бодiловський, А.О. Попов
PDF
66-71

Функціональна електроніка. Мікро та наноелектронна техніка

Є.А. Нелін, А.В. Шульга, Я.Л. Зінгер
PDF
72-77

Обчислювальні методи в радіоелектроніці

В.В. Різник
PDF
78-85