Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Збірник наукових праць публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.

Засновник - Національний технічний Університет України "Київський політехнічний інститут".

Рік заснування - 1956.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB №19314-9114ПР від 24.04.2012.

Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (техн. науки). Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від  13.07.2015.

Анонси

 

Новини: Публікація в журналі

 

Як коректно цитувати статті нашого видання

Звертаємо увагу читачів та авторів на коректність цитування статей у транслітерації. Слід уникати неточностей у прізвищах авторів та у назвах видань.

Приклади оформлення посилань на наше видання >>>

Приклади оформлення посилань на інші джерела >>>

Готуються до випуску номери 65 та 66 збірника

Розпочата робота над формуванням 65 та 66 номерів збірника, що будуть видані у кінці червня 2016 року та наприкінці вересня 2016 року. Запрошуємо авторів подавати рукописи статей. Редакція заохочує авторів готувати статті англійською мовою

 
Опубліковано: 2016-03-31 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 65 (2016)

Зміст

Радіотехнічні кола та сигнали

В.В. Різник
PDF
13-25

Обчислювальні методи в радіоелектроніці

С.Я. Жук, К.М. Семібаламут
26-39

Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

І.С. Цвелих, Б.О. Коцержинський
40-50

Телекомунікації, радіолокація і навігація, електроакустика

В.В. Ципоренко, В.Г. Ципоренко
PDF
51-61
Л.С. Глоба, М.А. Скулиш
62-72
С.Б. Могильний
PDF
73-78

Теорія та практика радіовимірювань

С.М. Перегудов, О.П. Яненко, Д.О. Доліч
PDF
79-89

Радіоелектроніка біомедичних технологій

Н.Г. Іванушкіна, К.О. Іванько, О.В. Чеснокова, І.А. Чайковський
90-98
П.Г. Кицун
PDF
99-107
М.М. Сичик, Ю.П. Стасюк, М.В. Савкіна, Є.Г. Сорочан, В.Б. Максименко
PDF
108-118

Захист інформації

Фук ВоЗуй, М.В. Зінченко, Ю.Ф. Зіньковський
119-129

Обмін досвідом

С.Ф. Каштанов
PDF
130-142