Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Журнал публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.

Засновник - Національний технічний Університет України "Київський політехнічний інститут".

Рік заснування - 1956.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB №22694-12594ПР від 26.04.2017.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (техн. науки). Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від  13.07.2015.

Наш журнал дотримується концепції "Free for readers - Free for authors", що означає можливість безкоштовної публікації статей в журналі для авторів та надання безкоштовного відкритого доступу до всіх опублікованих статей відповідно до ліцензії CC BY 4.0 International.

 

 

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 73 (2018)

Зміст

Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

Н.М. Каращук, В.П. Манойлов, Д.С. Морозов, О.Л. Сидорчук
PDF
5-10

Телекомунікації, радіолокація і навігація, електроакустика

І.Ю. Свида, А.О. Зварич, Д.А. Бухал
PDF
11-17
Чан Лю, I.К. Iбраiмов, О.Ю. Панченко
18-27
О.Г. Григоренко
PDF
28-32

Радіоелектроніка біомедичних технологій

І.В. Котючий, А.О. Попов, В.І. Харитонов
PDF
33-39

Обчислювальні методи в радіоелектроніці

А.П. Гривачевський, І.Н. Прудиус
PDF
40-49
О.І. Харченко, В.М. Карташов
50-54

Огляди

М.Г. Чехович, Г.С. Порєва, В.І. Тимофєєв, П. Хенаф
55-62

Функціональна електроніка

Є.А. Нелін, А.В. Шульга, Я.Л. Зінгер
PDF
63-68