Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Збірник наукових праць публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.

Засновник - Національний технічний Університет України "Київський політехнічний інститут".

Рік заснування - 1956.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB №19314-9114ПР від 24.04.2012.

Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (техн. науки). Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від  13.07.2015.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 67 (2016)

Зміст

Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

О.Л. Сидорчук
PDF
5-11
Ю.Б. Нєчаєв, І.В. Пєшков
12-17
Ю.В. Рассохіна, В.Г. Крижановський, В.О. Коваленко
PDF
18-24
В.С. Вунтесмері, Ю.В. Вунтесмері
PDF
25-29

Телекомунікації, радіолокація і навігація, електроакустика

В.А. Головін
PDF
30-33
О.І. Романов, М.М. Нестеренко, В.Б. Маньківський
PDF
34-42
А.В. Павлюченко, П.П. Лошицький, А.І. Шеленгівський, В.В. Бабенко
43-49
В.Я. Носков, К.А. Ігнатков, А.П. Чупахін, А.С. Васильєв, Г.П. Єрмак, С.М. Смольський
50-57

Функціональна електроніка. Мікро та наноелектронна техніка

Є.А. Нелін, А.В. Ляшок
PDF
58-64
Є.А. Нелін, Ю.В. Непочатих
PDF
65-70

Обчислювальні методи в радіоелектроніці

В.Г. Колобродов, Г.С. Тимчик, М.С. Колобродов
71-76
О.А. Ільяшов
PDF
77-83
Аль-Раві Муханнед, Аль-Раві Муаайед
84-88