Моделі оптимальних багатовимірних сигналів на векторних комбінаторних конфігураціях


Анотація

Розглядаються моделі оптимальних багатовимірних сигналів у вигляді двійкового монолітно-групового коду, в якому будь-яке кодове слово містить не більше одного блоку послідовно розміщених за кільцевою схемою однойменних символів, а множина усіх кодових комбінацій взаємно однозначно відповідає множині векторних координат усіх вузлових точок багатовимірної просторової решітки, число яких збігається з кількістю всіх кільцевих вектор-сум, утворених на послідовності векторів обраної ідеальної кільцевої в'язанки (ІКВ). Наведені приклади побудови оптимальних багатовимірних сигналів у вигляді кодових послідовностей, призначених для проектування сучасних систем зв’язку та розвитку оптимальних векторних інформаційних технологій.

Бібліографічний опис

 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 У транслітерації (формат Harvard)
 
Різник В. В. Моделі оптимальних багатовимірних сигналів на векторних комбінаторних конфігураціях / В.В. Різник // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2017. – № 68. – с. 5-12. Riznyk, V. V. (2017) Models of optimum multidimensional signals on the vector combinatorial configurations. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 68, pp. 5-12. (in Ukrainian)
 

Повний текст:


Посилання


Weisstein E. W. Configuration. From MathWorld - A Wolfram Web Resource.

Kostrikin А.I. (2012) Vvedienie v algebru. Osnovy algebry [Introduction into algebra. Foundations of algebra]. МCNМО.

Rowland T. and Weisstein E. W. Galois Extension Field. From MathWorld - A Wolfram Web Resource.

Weisstein E. W. Perfect Difference Set. From MathWorld - A Wolfram Web Resource.

Riznyk V. V. (2016) Models of optimum discrete signals on the ring combinatorial configurations. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 64, pp. 10-22. (in Ukrainian)

Riznyk V. V. (2016) Models of optimum discrete signals on the vector combinatorial configurations. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 65, pp. 13-25. (in Ukrainian)

Golomb S.W. and Riznyk V.V. (1996) Researches and Applications of the Combinatorial Configurations for Innovative Devices and Process Engineering. CRDF Cooperative Grants Program, Los Angeles, CA 90089-2565, 10 p.

Leach D. (2014) Modular Leech Trees of Order at Most 8. International Journal of Combinatorics, Vol. 2014, Article ID 218086. DOI: 10.1155/2014/218086

Golomb S. W. (2012) Infinite Sequences with Finite Cross-Correlation-II. Sequences and Their Applications - SETA 2012, pp. 110-116. DOI: 10.1007/978-3-642-30615-0_10

Weisstein E. W. Golomb Ruler. From MathWorld - A Wolfram Web Resource.

Toussaint G. T. (2016) The Geometry of Musical Rhythm: What Makes a "Good" Rhythm Good?, CRC Press, pp. 165-174.

Weisstein E. W. Block Design. From MathWorld - A Wolfram Web Resource

Weisstein E. W. Plane. From MathWorld - A Wolfram Web Resource.

Orthogonal Latin squares. Encyclopedia of Mathematics.

Weisstein E. W. Hadamard Matrix. From MathWorld - A Wolfram Web Resource.

Riznyk V. (2016) Multi-modular Optimum Coding Systems Based on Remarkable Geometric Properties of Space, Advances in Intelligent Systems and Computing, pp.~129-148. DOI: 10.1007/978-3-319-45991-2_9
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/radap.2017.68.5-12

##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by4.footer##