Усунення розбіжності розширеного калманівського фільтру для супроводу цілі за даними імпульсно-доплерівської РЛС

  • O. S. Neuimin Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0001-5372-8474
  • S. Ya. Zhuk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-0046-8450
Ключові слова: супроводження цілі, імпульсно-доплерiвська РЛС, розширений фільтр Калмана, розбіжність

Анотація

Розширений фільтр Калмана для супроводження цілі за даними імпульсно-доплерівської РЛС часто розходиться, що обумовлює наявність неврахованих помилок, які з'являються в результаті лінеаризації рівняння вимірювання радіальної швидкості. Запропоновано простий спосіб усунення цього явища, який полягає в збільшенні дисперсії помилки вимірювань радіальної швидкості на величину, пропорційну дисперсії помилки її екстраполяції. Значення коефіцієнту пропорційності визначається за допомогою статистичного моделювання шляхом перевірки статистичної гіпотези про гаусівський закон розподілу помилок оцінки вектора параметрів руху цілі. Аналіз способу виконано на прикладі супроводження цілі за даними імпульсно-доплерівської РЛС в декартовій системі координат за допомогою статистичного моделювання.

Біографії авторів

O. S. Neuimin, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Неуймін О.С., аспірант радіотехнічного факультету
S. Ya. Zhuk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Жук С.Я., д.т.н., проф. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Duan Z. Sequential Nonlinear Tracking Filter with Range-rate easurements in Spherical Coordinates / Zhansheng Duan, Chongzhao Han, X. Rong Li // IEEE Trans. Aerospace and Electronic Systems.— 2007.— Vol. 43.— no.1.— pp. 239-250.

Жук С.Я. Адаптивная фильтрация параметров движения маневрирующего объекта в прямоугольной системе координат / С.Я. Жук, В.И. Кожешкурт, В.В. Юзефович // Реєстрація, зберігання і обробка даних.— 2009.— Т.11.— No2.— С.12— 24.

Сейдж Э. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении / Э. Сейдж, Дж. Мелс / Пер. с англ. / Под ред. проф. Б. Р. Левина. — М.: Связь, 1976.— 496 с.

Информационные технологии в радиотехнических системах : учеб. пособие для вузов / [Васин В.А., Власов И.Б., Егоров Ю.М. и др.]; под ред. И.Б. Федоров.— М.: Издво МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003.— 671 с. — ISBN 5-7038-2263-7.

Як цитувати
Neuimin, O. S. і Zhuk, S. Y. (1) «Усунення розбіжності розширеного калманівського фільтру для супроводу цілі за даними імпульсно-доплерівської РЛС», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(48), с. 66-74. doi: 10.20535/RADAP.2012.48.66-74.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>