Оптимальний алгоритм фільтрації мовних повідомлень при наявності опорного сигналу завади

  • A. N. Pavliuchenkova Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • S. Ya. Zhuk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-0046-8450
Ключові слова: мовний сигнал, опорний шумовий сигнал, калманівська фільтрація, критерій мінімуму середнього квадрату помилки

Анотація

В роботі розглядається двоканальна вимірювальна система, в якій окрім зашумленого мовного повідомлення також спостерігається опорний шумовий сигнал. На основі математичного апарату калманівської фільтрації синтезовано оптимальний алгоритм спільної фільтрації мовного сигналу та параметрів формуючого фільтру завади. Оптимальний пристрій відповідно включає два канали, які взаємопов’язані між собою. Дослідження отриманого оптимального алгоритму було проведене в середовищі моделювання MathLab на реальному мовному сигналі. Аналіз розробленого алгоритму та його порівняння з адаптивний градієнтним алгоритмом компенсації завад за критерієм найменших квадратів проведено шляхом статистичного моделювання на ЕОМ. Синтезований алгоритм забезпечує у підвищенні відношення сигнал/шум після фільтрації 21-40 дБ.

Біографії авторів

A. N. Pavliuchenkova, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Павлюченкова А.М., студентка радіотехнічного факультету
S. Ya. Zhuk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Жук С.Я., д.т.н., проф. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Шелухин О.И., Лукьянцев Н.Ф. Цифровая обработка и передача речи. М.: Радио и связь, 2000, -276 с.

Тихонов В.И., Харисов В.Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем. М.: Радио и связь, 1991. -608 с..

Жук С.Я. Методы оптимизации дискретных динамических систем со случайной структурой / Монография. К.: НТУУ «КПИ», 2008. -232с.

Уидроу Б., Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов. –М.: Радио и связь, 1989. – 440 с.

Як цитувати
Pavliuchenkova, A. N. і Zhuk, S. Y. (1) «Оптимальний алгоритм фільтрації мовних повідомлень при наявності опорного сигналу завади», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(46), с. 59-64. doi: 10.20535/RADAP.2011.46.59-64.
Номер
Розділ
Радіотехнічні кола та сигнали

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>