Алгоритм об’єднання результатів одномірної оптимальної фільтрації при обробці зображень

Автор(и)

  • С. В. Вишневий Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • С.Я. Жук Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-0046-8450

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2010.40.55-60

Ключові слова:

фільтрація зображення, об’єднання оцінок, випадкове поле

Анотація

Синтезовано нелінійний алгоритм об’єднання результатів одномірної оптимальної фільтрації, який описує вид апостеріорної густини імовірності відліків зображення. Лінійний алгоритм об’єднання отриманий для моделі зображення у вигляді гаусівського випадкового поля

Біографії авторів

С. В. Вишневий, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Вишневий С. В., аспірант каф. радіотехнічних пристроїв та систем радіотехнічного факультету

С.Я. Жук, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Жук С.Я., д.т.н., проф. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Методы компьютерной обработки изображений / Под ред. В.А. Сойфера. М.: Физматлит, 2003 – 780с.

Грузман И.С., Микерин В.И., Спектор А.А. Двухэтапная фильтрация изображений на основе использования ограниченных данных.//Радиотехника и электроника. 1995. вып.5. С.817-822.

Тихонов В.И., Харисов В.Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем. М.: Радио и связь, 1991 – 608с.

Жук С.Я. Методы оптимизации дискретных динамических систем со случайной структурой / Монография. К.: НТУУ «КПИ», 2008. - 232с.

Сейдж Э., Мелс Дж. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении: Пер. с англ./Под ред. Б.Р.Левина. – М.:Связь, 1976 - 496с.

Вишневый С.В., Жук С.Я. Совместная фильтрация и сегментация неоднородных случайных полей с экспоненциально коррелированными текстурами.// Вісник НТУУ ″КПІ″ Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. - 2009. - Вип. 39. С. 47-53.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-08-05

Як цитувати

Вишневий, С. В. і Жук, С. (2010) «Алгоритм об’єднання результатів одномірної оптимальної фільтрації при обробці зображень», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(40), с. 55-60. doi: 10.20535/RADAP.2010.40.55-60.

Номер

Розділ

Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>