Нормативний прогноз поведінки системи в оточуючому середовищі

  • В.О. Бичковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Анотація

Розглядається та аналізується процес інформаційного обміну між системою та оточуючим її середовищем. Дається методика нормативного прогнозу поведінки системи, наводиться приклад прогнозування по заданій прогнозній функції.

Біографія автора

В.О. Бичковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Бичковський В.О., к.т.н., доцент каф. радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Крапивин В.Ф. Теоретико-игровые методы синтеза сложных систем в конфликтных ситуациях. – М.: Сов. радио, 1972. – 192с.

Кузнєцов Ю.М., Скляров Р.А. Прогнозування розвитку технічних систем. – К.:ТОВ «ЗМОК» – ПП «ГНОЗИС», 2004. – 323с.

Козловский В.В., Бычковский В.А., Свечников Г.С., Згурский А.В. Синтез неоднородных электромагнитных сред. – К.: Наукова думка, 1992. – 264с.

Теория систем и методы системного анализа в управлении и святи. Волкова В.Н. и др. – М.: Радио и связь, 1983. – 248с.

Як цитувати
Бичковський, В. (1) «Нормативний прогноз поведінки системи в оточуючому середовищі», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(35), с. 30-34. doi: 10.20535/RADAP.2007.35.30-34.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>