Мікроконтролерна система біотелеметрії

  • O. B. Sharpan Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-9591-8097
  • A. I. Vaseiko Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • E. V. Guseva Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1968-7036
  • D. M. Kostjuk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • N. I. Maglevannaja Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Анотація

Описана система ближньої біотелеметрії, яка реєструє та передає біосигнали на відстань у десятки метрів. Система призначена для роботи у складі пульсового кардіоаналізатора.

Біографії авторів

O. B. Sharpan, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Шарпан О.Б., д.т.н., проф. кафедри теоретичних основ радіотехніки
A. I. Vaseiko, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Васейко А.І., аспірант радіотехнічного факультету
E. V. Guseva, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Гусєва О. В., к.т.н., доцент кафедри теоретичних основ радіотехніки
D. M. Kostjuk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Костюк Д.М., магістрант радіотехнічного факультету
N. I. Maglevannaja, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Магльована Н. І., старший науковий співробітник кафедри теоретичних основ радіотехніки

Посилання

Баевский Р.М., Кириллов О.И., Клецкий С.З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М.: Наука, 1984. – 219 с.

Анализ вариабельности ритма сердца в клинической практике (Возрастные аспекты) / Коркушко О.В., Писарук А.В., Шатило В.Б., Лишневская В.Ю., Чеботарев Н.Д., Погорецкий Ю.Н. –К.: Ін-т геронтології, 2002. – 191 с.

Десова А.А., Короткий В.Ф., Белова И.И., Журавель А.А. Выделение дополнительных информативных признаков в сигнале периферического пульса для оценки функционального состояния человека–оператора//Физиология человека. 2002. Т.11. №2. С. 192–200.

Злепко С.М. Разработка принципов построения и многофункционального комплекса аппаратно-программных средств для оценки функционального состояния человека. Автореф. дис… д-ра техн. наук: 05.13.09 / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – К., 1990. - 29 с.

Шарпан О.Б., Ященко А.Г., Зудов О.М., Магльована Н.І, Самуйленко В.Є. Завадостійке неінвазивне вимірювання артеріального тиску під час ергометричної проби // Электроника и связь. – 2001. – №10. – С.15-16.

Валтнерис А.Д., Яуя Я.А. Сфигмография как метод оценки изменений гемодинамики под влиянием физической нагрузки. Рига: Зинатне. 1988. 132 с.

Брязгунов И.П., Десова А.А., Кизева А.Г. Исследование характеристик формы и ритмической структуры пульсового сигнала лучевой артерии при артериальной гипертензии в детском и подростковом возрасте//Физиология человека. 1997. Т.23. № 3. С. 38–43.

Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч1– неінвазивні методи діагностики серцево-судинної системи. Навчальний посібник / Павлов С.В., Кожем'яко В.П., Петрук В.Г., ін. – Вінниця: ВДТУ, 2003. 115 с.

Бояркин М.В., Вахрушев А.Е., Марусанов В.Е. Оценка адекватности анестезиологического пособия с помощью спектрального анализа синусового ритма сердца // Анестезиология и реаниматология – 2003. – № 4. – С.7–10.

Шарпан О.Б., Магльована Н.І., Бондар М.В., ін. Дослідження можливості використання спектрального аналізу пульсової хвилі для оцінки стану функціональної активності вегетативної нервової системи // Біль, знеболювання, інтенсивна терапія. 2004. № 2-Д. С. 526-528.

Як цитувати
Sharpan, O. B., Vaseiko, A. I., Guseva, E. V., Kostjuk, D. M. і Maglevannaja, N. I. (1) «Мікроконтролерна система біотелеметрії», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(35), с. 150-153. doi: 10.20535/RADAP.2007.35.150-153.
Номер
Розділ
Інформація про виконані розробки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>