Адаптивний алгоритм фільтрації параметрів руху цілі, що маневрує, за даними імпульсно-доплерівської РЛС

  • O. S. Neuimin Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0001-5372-8474
  • S. Ya. Zhuk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-0046-8450
Ключові слова: супроводження маневруючої цілі, імпульсно-доплерівська РЛС, оптимальний і квазіоптимальний адаптивні алгоритми

Анотація

При вирішені завдань вторинної обробки радіолокаційної інформації за даними імпульсно-доплерівської РЛС вид маневру, який здійснює ціль, як правило, невідомий. Тому важливе практичне значення має синтез адаптивних алгоритмів траєкторної фільтрації. У статті на основі апарату змішаних марківських процесів у дискретному часі синтезовані оптимальний і квазіоптімальний адаптивні алгоритми фільтрації параметрів руху цілі, що маневрує, за даними імпульсно-доплерівської РЛС. Пристрої, що реалізують їх, відносяться до класу пристроїв із зворотними зв'язками між каналами. Аналіз отриманого квазі-оптимального адаптивного алгоритму виконано на прикладі супроводження маневруючої цілі з трьома видами маневру за допомогою статистичного моделювання.

Біографії авторів

O. S. Neuimin, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Неуймін О.С., аспірант радіотехнічного факультету
S. Ya. Zhuk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Жук С.Я., д.т.н., проф. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Література

Farina A. Radar Data Processing. Introduction and Tracking. Vol. I / A. Farina, F.A. Studer. – New York: Wiley, 1985. – 325 p. – ISBN 0863800262.

Неуймин А. С., Жук С. Я. Устранение расходимости расширенного калмановского фильтра для сопровождения цели по данным импульсно-доплеровской РЛС / Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. – 2012. – Вип.48. –C. 66 – 74.

Жук С. Я. Методы оптимизации дискретных динамических систем со случайной структурой / Монография/ С. Я. Жук. – К.: НТУУ «КПИ», 2008. – 232 с.

Жук С. Я. Адаптивная фильтрация параметров движения маневрирующего объекта в прямоугольной системе координат / С. Я. Жук, В. И. Кожешкурт, В. В. Юзефович // Реєстрація, зберігання і обробка даних.– 2009.– Т.11.– №2.– С.12 – 24.

References

Farina A., Studer F. A. Radar Data Processing. Introduction and Tracking, vol. I. New York, Wiley, 1985, 325 p., ISBN 0863800262.

Neuimin A. S., Zhuk S. Ya. Ustranenie raskhodimosti rasshirennogo kalmanovskogo filtra dlia soprovozhdeniia tseli po dannym impulsno-doplerovskoi RLS. Visnyk NTUU «KPI» Seriya – Radiotekhnika. Radioaparatobuduvannia, 2012, no. 48, pp. 66-74.

Zhuk S. Ya. Metody optimizatsii diskretnykh dinamicheskikh sistem so sluchainoi strukturoi. Kyiv, NTUU «KPI», 2008, 232 p.

Zhuk S. Ya., Kozheshkurt V. I., Yuzefovich V. V. Adaptivnaia filtratsiia parametrov dvizheniia manevriruiushchego obekta v priamougolnoi sisteme koordinat. Reiestratsiia, zberihannia i obrobka danykh, 2009, vol.11, no. 2, pp.12-24.

Опубліковано
2013-01-29
Як цитувати
Neuimin, O. S. і Zhuk, S. Y. (2013) «Адаптивний алгоритм фільтрації параметрів руху цілі, що маневрує, за даними імпульсно-доплерівської РЛС», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(51), с. 58-67. doi: 10.20535/RADAP.2012.51.58-67.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>