Погоджена фільтрація сигналів при зміні масштабу їх аргументів на базі нормалізованих вейвлет функцій

  • A. D. Melnyk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • A. I. Rybin Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-4443-1075
Ключові слова: погоджена фільтрація, вейвлет перетворення

Анотація

Запропоновано метод нормалізації “за рівнем” тестового сигналу, з еквідистантним кроком дискретизації. Процедура нормалізації застосована до вейвлет перетворення, що дозволило виконати погоджену фільтрацію сигналів при зміні масштабу їх аргументів.

Біографії авторів

A. D. Melnyk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мельник А.Д., аспірант радіотехнічного факультету
A. I. Rybin, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Рибін О.І., д.т.н., проф. кафедри радіоприймання та оброблення сигналів

Посилання

Schwartz M., Shaw L. Signal processing, discrete spectral analysis, detection and estimation. – MacGraw-Hill. – Tokyo, 1975.

Haykin S. Digital communication. – J. Willey & Sons Inc. – 1988.

Ян И. Нелинейные согласованные фильтры для анализа различий // Радиоэлектроника. – 1999. - №6. – С.51-58.

Рыбин А.И. Нормализация дискретных ортогональных преобразований тестовым сигналом // Радиоэлектроника. – 2004. - №7. – С.39-46.

Рыбин А.И., Григоренко Е.Г. Алгоритм подстройки дискретного ортогонального преобразования под тестовый сигнал // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Приладобудування. – 2004. - №27. – С.122-128.

Рибін О.І., Шарпан О.Б. Діагностичні можливості процедури нормалізації ортогональних функцій при аналізі пульсограм // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. – 2004. – т.1. - №4. – С.144-149.

Рибін О.І., Сакалош Т.В., Шарпан О.Б. Аналіз пульсограм на базі процедури нормалізації ортогональних перетворень REX //Наукові вісті НТУУ “КПІ”.2005. №4. С.29-33.

Рыбин А.И., Шарпан О.Б., Григоренко Е.Г., ін. Коэффициенты трансформант нормализованных ортогональных преобразований и диагностика пульсограмм // Вісник НТУУ “КПІ”. – Серія - Приладобудування. – 2005. – Вип.30. – С.148-156.

Мельник А.Д., Рибін О.І. Нормалізація тестового сигналу зі збереженням еквідистантного кроку дискретизації//Вісник НТУУ “КПІ”. Серія - Радіотехніка. Радіоапаратобудування". 2007. Вип.34.

Як цитувати
Melnyk, A. D. і Rybin, A. I. (1) «Погоджена фільтрація сигналів при зміні масштабу їх аргументів на базі нормалізованих вейвлет функцій», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(34), с. 18-24. doi: 10.20535/RADAP.2007.34.18-24.
Номер
Розділ
Радіотехнічні кола та сигнали

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>