Аналіз шляхів боротьби з артефактами при реєстрації пульсової хвилі фотоплетизмографічним методом

  • V. S. Mosiychuk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-3163-5629
Ключові слова: пульсова хвиля, артефакти механічного та оптичного походження

Анотація

Розглянута завадостійкість фотоплетизмографічного методу, запропоновано засоби боротьби з артефактами механічного та оптичного походження.

Біографія автора

V. S. Mosiychuk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мосійчук В.С., магістрант радіотехнічного факультету

Посилання

Терехова Л.Г. Практические вопросы сфигмографии.-Л.:Медицина, 1968.- 119 с.

Колесникова Т.А. Система діагностики захворювань серцево-судинної системи на основі моніторингу показників пульсової хвилі: Автореф.дис.канд.техн.наук: 05.11.17. К., 2004. 16 с.

Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы: Справочник / Под ред. Т.С. Виноградовой. М.: Медицина, 1986. - 230 с.

Волков В.Я., Гладков Ю.М., Завдский В.К., Іванов В.П. Повышение достоверности и точности пульсоксиметрии с помощью встроенной экспертной системы //Медицинская техника.- 1993.- №3.- С.14-19.

Гуревич М.И., Берштейн С.А. Основы гемодинамики. К.: Наукова Думка, 1979. 340 с.

Пат. 69832782 T2 Німеччина, МКИ A 61 В 5/02. Vorrichtung zur Pulswellenuntersuchung/Amano та ін.; Seiko Epson Corp.; Заявка 14.12.05; Публ. 21.09.06.

Кузьмич В.В., Жаров В.П. Основные принципы и особенности транскутанной «отражательной» оксиметрии // Медицинская техника.- 1993.- №3.- С.36-42.

Як цитувати
Mosiychuk, V. S. (1) «Аналіз шляхів боротьби з артефактами при реєстрації пульсової хвилі фотоплетизмографічним методом», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(34), с. 133-136. doi: 10.20535/RADAP.2007.34.133-136.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка біомедичних технологій