Аналіз характеру залежності між пульсовим тиском в артерії та амплітудою неінвазивно зареєстрованого пульсового сигналу

  • О.Б. Шарпан Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-9591-8097
  • О.П. Мітров Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: пульсовий сигнал, артеріальний тиск, оклюзійні неінвазивні методи, плетизмографія

Анотація

Проведено аналіз залежності амплітуди пульсового сигналу, що реєструють неінвазивно, від пульсового тиску в артерії. Показано, що для діапазонів тиску характерних для людини, цю залежність з достатньою точністю можна вважати лінійною

Біографії авторів

О.Б. Шарпан, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Шарпан О.Б., д.т.н., проф. кафедри теоретичних основ радіотехніки
О.П. Мітров, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Мітров О.П., аспірант радіотехнічного факультету

Посилання

Рогоза А.Н. Методы неинвазивного измерения артериального давления. – Medlinks. – 2003. – №3. – с. 101-112.

Эман А.А. Биофизические основы измерения артериального давления. – Л.: Медицина, 1983. – 128 с.

Калакутский Л.И., Манелис Э.С. Аппаратура и методы клинического мониторинга: Учебное пособие. – Самара: Самар. гос. аэрокосм. ун-т., 1999. – 161 с.

Полищук В.И., Терехова Л.Г. Техника и методика реографии и реоплетизмографии. – М.: Медицина. – 1983. – 176 с.

Павлов С.В.,Кожем’яко В.П.,Петрук В.Г., Колісник П.Ф.,Марков С.М. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч.1 – Неінвазивни методи діагностики серцево-судинної системи. Навчальний посібник – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 115 с.

Терехова Л.Г. Практические вопросы сфигмографии. Л:1968.–127 с.

Вратислав Йонаш. Клиническая кардиология. – Прага: Гос. изд. мед. лит. ЧССР. – 1966. – 921 с.

Лазарашвили Л.Т. Помехоустойчивость осциллометрических авто-матических сфигмоманометров // Медицинская техника. – 1993. – №3. – С. 19-28.

Webster J.G. Medical instrumentation. Application and design. John Wiley & Sons, inc. NY, 1998, 692 p.

Гусев В.Г., Мирин Н.В. Новые подходы к получению измерительной информации о состоянии биологических тканей // Вестник новых медицинских технологий. – 1997. – Т. IV. - № 4. С. 107-112.

Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики, том I. – К.: Дніпро. – 1994. – 349 с.

Гайдышев И. Анализ и обработка данных: специальный справочник – СПб: Питер, 2001. – 752 с.

Association for the Advancement of Medical Instrumentation: American national Standard for Electronic or Automated Sphygmomanometers. Virginia: Association for the Advancement of Medical Instrumentation, 1987, 46 p.

O'Brien E., Petrie J., Littler W. et al. The British Hypertension Society Protocol for the evaluation of automated and semi-automated blood pressure measuring devices with special reference to ambulatory systems. J Hypertens 1990; 8: 607–19.

Каро К., Педли Т., Шротер Р., Сид У. Механика кровообращения. – М.: Мир, 1981. – 624 с.

Филатова О.В., Требухов А.В., Киселев В.Д. Взаимодействие давления и потока в регуляции диаметра крупных артериальных сосудов.. – Барнаул: Изд-во Алтайского Ун-та, 2003. – 137 с.

Як цитувати
Шарпан, О. і Мітров, О. (1) «Аналіз характеру залежності між пульсовим тиском в артерії та амплітудою неінвазивно зареєстрованого пульсового сигналу», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(33), с. 136-141. doi: 10.20535/RADAP.2006.33.136-141.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка біомедичних технологій

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають