Двухетапна каузальна фільтрація цифрових напівтонових зображень

  • S. V. Vishnevyy Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • S. Ya. Zhuk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-0046-8450
Ключові слова: фільтрація зображення, апостеріорна імовірність, цифрове напівтонове зображення

Анотація

Синтезовано метод двухетапної каузальної фільтрації цифрових напівтонових зображень, що піддаються спотворенню гаусовським шумом. Аналіз запропонованого методу фільтрації і його порівняння з відомими методам фільтрації проведено на модельному прикладі за допомогою статистичного моделювання на ЕОМ.

Біографії авторів

S. V. Vishnevyy, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Вишневий С. В., аспірант каф. радіотехнічних пристроїв та систем радіотехнічного факультету
S. Ya. Zhuk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Жук С.Я., д.т.н., проф. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Самойлин Е.А. Пространственно-избирательная фильтрация полутоновых изображений // Радиотехника. – 2006. – №12. – С.42–45.

Петров Е.П., Трубин И.С., Частиков И.А. Нелинейная фильтрация видеопоследовательностей цифровых полутоновых изображений марковского типа // Успехи современной радиоэлектроники. – 2007. – №3. – С.54–86.

Жук С.Я. Методы оптимизации дискретных динамических систем со случайной структурой / Монография. - К. : НТУУ «КПИ», 2008. – 232 с.

Грузман И.С. Двухэтапная фильтрация бинарных изображений // Автометрия. –1999. – №3. – С.42–49.

Петров Е.П., Трубин И.С. Математические модели видеопоследовательностей цифровых полутоновых изображений // Успехи современной радиоэлектроники. – 2007.– №6. – С.3–31.

Опубліковано
2013-03-05
Як цитувати
Vishnevyy, S. V. і Zhuk, S. Y. (2013) «Двухетапна каузальна фільтрація цифрових напівтонових зображень», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(41), с. 60-64. doi: 10.20535/RADAP.2010.41.60-64.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>