Об’єднання результатів одномірної оптимальної фільтрації при напівкаузальній та некаузальній обробці гаусовських однорідних зображень

  • S. V. Vishnevyy Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • S. Ya. Zhuk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-0046-8450
Ключові слова: напівкаузальна фільтрація зображень, некаузальна фільтрація зображень, об’єднання оцінок, випадкове поле

Анотація

Синтезовано лінійні алгоритми об’єднання результатів одномірної оптимальної фільтрації при напівкаузальній та некаузальній обробці гаусовських однорідних зображень. Розроблені алгоритми реалізуються в два етапи. На першому етапі виконується одномірна калманівська фільтрація спостережень гаусовського однорідного зображення вздовж кожної із координат, що приймаються до розгляду. На другому етапі виконується об’єднання оцінок, які розраховуються на першому етапі. Аналіз розроблених алгоритмів виконаний на модельному прикладі за допомогою статистичного моделювання на ЕОМ. Проведено порівняння розроблених алгоритмів з відомими алгоритмами. Приведені характеристики точності оцінок, які обчислюються за допомогою розроблених алгоритмів при напівкаузальній та некаузальній обробці гаусовських однорідних зображенень.

Біографії авторів

S. V. Vishnevyy, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Вишневий С. В., аспірант каф. радіотехнічних пристроїв та систем радіотехнічного факультету
S. Ya. Zhuk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Жук С.Я., д.т.н., проф. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Грузман И.С., Микерин В.И., Спектор А.А. Двухэтапная фильтрация изображений на основе использования ограниченных данных.//Радиотехника и электроника. − 1995. − Вып. − 5. − С.817−822.

Вишневый С.В., Жук С.Я. Алгоритм объединения результатов одномерной оптимальной фильтрации при обработке изображений.//Вісник НТУУ ″КПІ″ Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. − Вип. − 40. − С.55−60.

Жук С.Я. Методы оптимизации дискретных динамических систем со случайной структурой / Монография. К.: НТУУ «КПИ», 2008. − 232с.

Як цитувати
Vishnevyy, S. V. і Zhuk, S. Y. (1) «Об’єднання результатів одномірної оптимальної фільтрації при напівкаузальній та некаузальній обробці гаусовських однорідних зображень», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(45), с. 77-83. doi: 10.20535/RADAP.2011.45.77-83.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>