Інтерполяція на фіксованому інтервалі дискретнозначної послідовності з випадковою структурою

  • D. H. Ilyasova Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • S. Ya. Zhuk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-0046-8450
Ключові слова: інтерполяція, марківська послідовність, максимум апостеріорної ймовірності.

Анотація

Широке використання для опису радіоелектронних систем, що працюють в умовах апріорної невизначеності знаходять дискретнозначні послідовності з випадковою структурою. Враховуючи марківську властивість розширенного процесу, що включає значення дискретнозначної послідовності і тип її структури, отримано оптимальний алгоритм інтерполяції на фіксованому інтервалі дискретнозначної послідовності з випадковою структурою. Даний алгоритм є рекурентним і описує еволюцію сумісної інтерполяційної імовірності розширеного процесу у зворотному часі. Аналіз оптимального алгоритму інтерполяції на фіксованому інтервалі було проведено на прикладі декодування згортального коду шляхом статистичного моделювання на ЕОМ. Для розглянутого прикладу алгоритм інтерполяції зменшує ймовірність бітової помилки у 3-4 рази у порівнянні з алгоритмом фільтрації за рахунок того, що в ньому враховуються всі отримані спостереження. Збільшення статистичного зв’язку між вхідними символами призводить до зменшення бітової помилки як фільтраційного так і інтерполяційного алгоритмів.

Біографії авторів

D. H. Ilyasova, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ільясова Д.Х., магістрант радіотехнічного факультету
S. Ya. Zhuk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Жук С.Я., д.т.н., проф. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Жук С.Я. Методы оптимизации дискретных динамических систем со случайной структурой / Монография. К.: НТУУ «КПИ», 2008. -232с.

Моттль ВВ, Мучник ИБ Скрытые марковские модели в структурном анализе сигналов.–М.: Физматлит, 1999, 352 с.

Шпилька О.О., Жук С.Я. Інтерполяційно-фільтровий алгоритм декодування згортальних кодів// Вісник НТУУ «КПІ». Сер.Радіотехніка. Радіоапаратобудування. - 2010. - № 40. - C. 50-55.

Як цитувати
Ilyasova, D. H. і Zhuk, S. Y. (1) «Інтерполяція на фіксованому інтервалі дискретнозначної послідовності з випадковою структурою», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(45), с. 71-76. doi: 10.20535/RADAP.2011.45.71-76.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>