Розпізнавання сигналів фонендоскопії в просторі автокореляційних функцій та коефіцієнтів лінійного прогнозування

  • A. S. Bondarenko Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • O. I. Pavlov Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-1091-3009
  • O. B. Sharpan Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-9591-8097
Ключові слова: фонендоскопія, автокореляційна функція, лінійне прогнозування

Анотація

Розпізнавання сигналів фонендоскопії розглядається з позицій класичного завдання перевірки статистичних гіпотез у сукупності з адаптивним підходом, при якому оптимальний алгоритм обробки шумів доповнювався процедурою навчання, заснованої на використанні шумів дихання. Досліджена ефективність класифікації в просторі автокореляційних функцій та в просторі коефіцієнтів лінійного прогнозування.

Біографії авторів

A. S. Bondarenko, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Бондаренко А.С. , магістрант радіотехнічного факультету НТУУ "КПІ"
O. I. Pavlov, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Павлов О.І. , ст. викл. кафедри теоретичних основ радіотехніки радіотехнічного факультету НТУУ "КПІ"
O. B. Sharpan, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Шарпан О.Б., д.т.н., проф. кафедри теоретичних основ радіотехніки

Посилання

Кирпаченко В. Т., Кражановский В. В., Кражановский В. В. (мл.) Алгоритмы адаптивной и ранговой классификации шумов дыхания // Научные труды II конференции с международным участием "Информационные технологии в охране здоровья и практической медицине". - Киев. - 2002.- С. 69-71.

Ахмед Н., Рао К.Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов: Пер. з англ. / Под ред. И.Б.Фоменко. – М.: Связь, 1980. – 248 с.

Ljung L., System Identification:Theory for the User, Prentice-Hall, 1987, pp. 278-280.

Опубліковано
2010-12-02
Як цитувати
Bondarenko, A. S., Pavlov, O. I. і Sharpan, O. B. (2010) «Розпізнавання сигналів фонендоскопії в просторі автокореляційних функцій та коефіцієнтів лінійного прогнозування», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(40), с. 21-26. doi: 10.20535/RADAP.2010.40.21-26.
Номер
Розділ
Радіотехнічні кола та сигнали

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>