Результати розробки мікрохвильової печі для озолення харчових продуктів

  • V. I. Naidenko Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0001-5153-975X
  • D. S. Shumakov Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • A. A. Lebedev Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: мікрохвильова піч, озолення продуктів, електромагнітне поле

Анотація

Визначено розміри та спосіб опромінення камери для озолення харчових продуктів, розташування в ній посудин з досліджуваним продуктом.

Біографії авторів

V. I. Naidenko, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Найденко В.І., д.ф-м.н., проф. кафедри теоретичних основ радіотехніки
D. S. Shumakov, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Шумаков Д. С., аспірант радіотехнічного факультету
A. A. Lebedev, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Лебедєв О.О., студент радіотехнічного факультету

Посилання

Найденко В.І., Суліма Є.А., Шумаков Д.С., Лебедєв О.О. Розрахунок електромагнітних полів в пристрої для озолення харчових продуктів//Вісник НТУУ «КПІ»Серія – Радіотехніка Радіоапаратобудування, -2007. – Вип. 35. – 157 с.

Резонансное рассеивание волн. Т. 2. Волноводные неоднородности/ Шестипалов В.П., Кириленко А.А., Рудь Л.А. – Киев: Наук. Думка, 1986. - 216 с.

Shi Cheng, oth. Reduction of the coupling to external sources and modes of propagation by a nearly confocal resonator, IEEE Trans. on MTT, v.55, № 10, Oct.2007.

Вайнштейн Л.А. Открытые резонаторы и открытые волноводы, М. Сов.радио, 1966.

Волков В.Н., др. Высокочастотная нагрузка высших мод одномодового резонатора на 178 МГц.//Ин-т ядерной физики им. Г.И. Будкера. 630090, Новосибирск, 2002.

Номер
Розділ
Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##