Результати розробки мікрохвильової печі для озолення харчових продуктів


Анотація

Визначено розміри та спосіб опромінення камери для озолення харчових продуктів, розташування в ній посудин з досліджуваним продуктом.

Бібліографічний опис

 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 У транслітерації (формат Harvard)
 
Найденко В.І. Результати розробки мікрохвильової печі для озолення харчових продуктів / В.І. Найденко, Д.С. Шумаков, О.О. Лебедєв // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2008. – № 37. – с. 60-65. Naidenko, V. I., Shumakov, D. S., Lebedev, A. A. (2008) Results of development of microwave stove for food products’ incinerating. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 37, pp. 60-65. (in Ukrainian)
 

Повний текст:


Посилання


Найденко В.І., Суліма Є.А., Шумаков Д.С., Лебедєв О.О. Розрахунок електромагнітних полів в пристрої для озолення харчових продуктів//Вісник НТУУ «КПІ»Серія – Радіотехніка Радіоапаратобудування, -2007. – Вип. 35. – 157 с.

Резонансное рассеивание волн. Т. 2. Волноводные неоднородности/ Шестипалов В.П., Кириленко А.А., Рудь Л.А. – Киев: Наук. Думка, 1986. - 216 с.

Shi Cheng, oth. Reduction of the coupling to external sources and modes of propagation by a nearly confocal resonator, IEEE Trans. on MTT, v.55, № 10, Oct.2007.

Вайнштейн Л.А. Открытые резонаторы и открытые волноводы, М. Сов.радио, 1966.

Волков В.Н., др. Высокочастотная нагрузка высших мод одномодового резонатора на 178 МГц.//Ин-т ядерной физики им. Г.И. Будкера. 630090, Новосибирск, 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/RADAP.2008.37.60-65

##submission.copyrightStatement##