Радіотехнічний факультет у рік 110 річниці заснування Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Authors

  • Редколегія Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування National Technical University of Ukraine, Kyiv Politechnic Institute, Kiev

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2008.37.5-7

Abstract

Національному технічному університету України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ") цього року виповнюється 110 років. Радіотехнічний факультет (РТФ) – один з найстаріших факультетів університету. Заснований в 1930 році РТФ весь цей час активно впливав не тільки на процес розвитку вищої освіти в галузі радіотехніки на теренах України (і СРСР в цілому), але і на розвиток самої радіотехніки, як науки, як складової матеріальної культури людства.

Сьогодні у рік 110 річниці заснування НТУУ "КПІ" на факультеті існують, розвиваються взаємно доповнюють і підтримують один одного напрямки наукової і освітньої діяльності. Загальний обсяг науково-дослідних робіт на факультеті сягає 2 млн. грн., виконується 6 інноваційних проектів, на виставці наукового парку "Київська політехніка" знаходиться 29 експонатів – розробки науковців, викладачів та студентів РТФ. В наукових дослідженнях систематично приймає участь завбільшки чверті загальної кількості студентів факультету, восьмеро з яких отримують іменні стипендії. Чотири роботи факультету отримали Гранти для фінансової підтримки науково-дослідної роботи студентів і аспірантів НТУУ "КПІ".

Стала традицією участь студентів РТФ в олімпіадах, конференціях та семінарах, серед яких: Міжнародна конференція "Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций" (м. Севастополь); Международная крымская конференция "СВЧ техника и телекоммуникационные технологии"; Міжнародна конференція з теорії і практичного використання антен – "International conference on antenna theory and techniques"; Міжнародна конференція "Вища технічна освіта і проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу"; Всеукраїнська науково-технічна конференція "Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів" (м. Кременчук); Міжнародний науково-практичний семінар "Актуальні питання технологічного менеджменту в галузі охорони здоров'я" (м. Луцьк) та ін. За час участі РТФ в означених заходах лише студентами та аспірантами підготовлено і представлено близько 50 доповідей, що нерідко відзначались дипломами та грамотами. Так на четвертій Міжнародній молодіжній науково-технічній конференції "Совремнные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2008" доповіді А.Витяганця, В.Смолянинова, О.Шпильки відзначені дипломами, як кращі; за доповідь англійською мовою студенти І. Рибіна та Ю. Юрков отримали сертифікати науково-практичної студентської конференції "Innovation in science and technology" (м. Київ), що була присвячена 110-й річниці НТУУ "КПІ".

За всю історію проведення Всеукраїнських студентських олімпіад з дисциплін радіотехнічного профілю студенти РТФ жодного разу не залишались без призових місць. Не став винятком і цей рік: команда РТФ (К. Доценко, Д. Долженко, С. Пільтяй, О. Сушко, Ю. Ніжебецька, А. Третьяков) посіла перше місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з радіотехніки, що проходила в м. Севастополі; в індивідуальному заліку К. Доценко посіла перше місце, Д. Долженко – третє місце. С.Пільтяй посів перше місце у змаганнях з дисципліни "Електродинаміка та поширення радіохвиль". На ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напрямку "Електронні апарати" (м. Харків) команда РТФ (О. Кузьменко, М. Зінченко, А. Митрофанов) завоювала друге місце у командному заліку, а М. Зінченко – друге місце в індивідуальному заліку. Перше місце у командному заліку виборола команда РТФ (А. Митрофанов, Я. Омельчук, А. Новосад) і на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напрямку "Електроніка" (м. Львів) а А. Митрофанов та А. Новосад поділили друге місце в командному заліку.

На радіотехнічному факультеті 3 та 4 квітня відбулася друга науково-технічна конференція "Радіоелектроніка у ХХІ столітті", присвячена 110-й річниці НТУУ "КПІ". В конференції взяли участь студенти, аспіранти, молоді вчені та спеціалісти радіотехнічного та інших (суміжних за напрямком наукових досліджень) факультети НТУУ "КПІ", молоді науковці науково-дослідних установ та підприємств м. Києва. Головна мета конференції – підйом творчої активності молоді - була безумовно досягнута. Про це свідчить показник участі студентів в її роботі: з 73 представлених доповідей 51 належить студентам РТФ переважно 5 та 6 курсів. Тематикою доповідей були охоплені практично всі напрямки наукової діяльності кафедр факультету - аналіз радіотехнічних кіл і сигналів; розробка конструкцій та методів розрахунку антен, вузлів надвисокочастотного діапазону; розробка методів підвищення точності визначення координат цілі при радіолокації та удосконалення систем радіозв’язку; впровадження інформаційних технологій в радіоапаратобудування, починаючи від розробки конструкції і закінчуючи експлуатацією апарату; розробка методів та засобів захисту інформації та біомедичних технологій; дослідження технологічних процесів та пристроїв мікроелектроніки та наноелектроніки. В цю тематику вписувались і доповіді молодих науковців та спеціалістів промислових підприємств та наукових установ м. Києва, що приймали участь у роботі конференції.

Робота конференції проходила в рамках секційних та одного пленарного засідання. Працювало 4 секції: "Радіотехнічні кола та сигнали" (керівник – проф. Рибін О.І.); "Радіотехнічні пристрої та системи" (керівник – проф. Правда В.І.); "Електродинаміка, антени та пристрої НВЧ діапазону" (керівник – проф. Дубровка Ф.Ф.); "Конструювання, технологія, виробництво, експлуатація радіоапаратури" (керівник – проф. Зіньковський Ю.Ф.). На пленарному засіданні були заслухані чотири наукові доповіді (по одній від кожної кафедри РТФ), в яких відображені результати проведених молодими науковцями у 2007/2008 роках досліджень, що відповідними кафедрами були визнані кращими. За традицією, що склалася, автори пленерних наукових доповідей (студентка  Ю. Ніжебецька – керівник проф. Рибін О.І., студент  А. Дубіковський – керівник доц. Дем’яненко П.О., магістрант  О. Шпилька – керівник проф. Жук С.Я., аспірант Д. Василенко - керівник проф. Дубровка Ф.Ф.) відзначені почесними грамотами за кращу наукову роботу, а автори кращих доповідей, представлених на секційні засідання, відзначені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів.

Слід зазначити, що кількість доповідей, в більшій чи меншій мірі присвячених розробці методів та засобів біомедичних технологій склала приблизно 25%, а розробці конструкцій та методів розрахунку антен і вузлів надвисокочастотного діапазону – близько 30% загальної кількості, що визначає підвищений інтерес до цих питань з боку фахівців радіотехнічної галузі та споживачів відповідної продукції. Слід також відмітити, що серед доповідей, які були представлені студентами РТФ, завбільшки 30% присвячені відображенню результатів робіт, спрямованих на розробку, дослідження і практичну реалізацію матеріальних об’єктів, що є безпосереднім свідоцтвом участі студентів в практичній науковій діяльності кафедр, свідоцтвом вміння студентів використовувати отримані фахові знання в практичній проектній та дослідницькій роботі. Рівень представлених робіт, інтерес до конференції з боку наукової молоді факультету та підприємств м. Києва дає всі підстави вважати, що конференція стане традиційною, а вплив її пошириться на вищі навчальні заклади, науково-дослідні установи та підприємства за межами м. Києва.

Наведене дозволяє стверджувати, що РТФ і надалі розвиватиме наукову діяльність, покращуватиме рівень підготовки своїх випускників, займе гідне місце серед кращих факультетів НТУУ "КПІ", справедливо вважатиметься ефективним складником і наукового, і освітнього просторів як України так і зарубіжжя.

 

Author Biography

Редколегія Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування, National Technical University of Ukraine, Kyiv Politechnic Institute, Kiev

Редколегія

How to Cite

Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Р. (2008) “Радіотехнічний факультет у рік 110 річниці заснування Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(37), pp. 5-7. doi: 10.20535/RADAP.2008.37.5-7.

Issue

Section

Radioengineering department

Most read articles by the same author(s)