ВІТАЄМО ЮРІЯ ФРАНЦЕВИЧА!

Authors

  • Редколегія Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт”

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2013.52.161-162

Abstract

Юрію Францевичу Зіньковському, видатному вченому, педагогу, організатору, керівнику, професору, доктору технічних наук, академіку АПН України 17 березня 2013 року виповнилося 80 років.

Юрій Францевич народився в м. Козятин Вінницької області, в сім‘ї інженера-будівельника та вчительки. Трагічні події війни назавжди закарбувалися в пам’яті тоді ще хлопчика початкової школи. Можливо, звідти його дивовижна воля, стійкість разом зі скромністю і людяністю.

По війні батька, учасника Великої Вітчизняної війни, випускника КПІ, направили на роботу до Києва.Після закінчення з золотою медаллю середньої школи Юрій Францевич вступив до Київського політехнічного інституту на радіотехнічний факультет. Закінчив КПІ у 1956 р. за спеціальністю «Електронні прилади», кваліфікація «інженер-фізик». До 1978р. працював у науково-дослідному інституті у Москві, де займався розробкою діагностичних систем низькотемпературної плазми, потужних квантових генераторів, імпульсних автономних енергетичних комплексів. У 1965 році захистив кандидатську дисертацію, в 1967 р. став старшим науковим співробітником, а в 1974 р. – доктором технічних наук. В 1978 р. переїздить до Києва і по конкурсу проходить на посаду зав. кафедрою КіВРА РТФ. Це був період, коли ускладнення радіоапаратури та розвиток радіотехнічної промисловості в країні призвів до потреби в спеціалістах з конструювання та виробництва радіоапаратури. Юрій Францевич прийняв естафету від першого завідувача кафедри – Юрія Вікторовича Михацького. Під керівництвом проф. Зіньковського склад кафедри збільшився від 18 до 29 викладачів, подвоїлася кількість студентів.

Доктор технічних наук, професор Ю. Ф. Зіньковський вдало поєднує навчальну роботу з науковою. Він дійсний член АПН України (обраний 1999 р.), заслужений діяч науки і техніки України (1989 р.), лауреат Державної премії СРСР (1976 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2003 р.). Наукова діяльність Юрія Францевича визначається широким спектром ідей і здобутків. Він фахівець у галузі радіоелектроніки, технічного захисту інформації, комп‘ютерного проектування, технології електронного апаратобудування. Досліджує проблеми професійної педагогіки. Автор концепції інженерної освіти в Україні, один із розробників багатоступеневої системи освіти та кваліфікаційних вимог до рівня підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Під його керівництвом обґрунтовано новий науковий напрямок щодо вдосконалення технічної освіти на основі нової конструктивної технології навчання, яка поєднує професійну і гуманітарну підготовки фахівців.

Проф. Ю. Ф. Зіньковський – автор понад 500 наукових праць, серед яких монографії, підручники, навчальні посібники, 30 авторських свідоцтв на винаходи та патентів України. Підготував 3 докторів та 11 кандидатів наук.

В різні роки проф. Ю. Ф. Зіньковський – голова експертної ради ДАК України, експертної ради ВАК України, науково-методичної комісії МОН України, член секції комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, відзначений академічною нагородою Міжнародного Рейтингу «Золота фортуна», академічними знаками К.Д. Ушинського, «За наукові досягнення», «Петра Могили».

Колектив радіотехнічного факультету щиро вітає ювіляра. Бажаємо Вам, шановний Юрію Францевичу, міцного здоров‘я, наснаги і подальших творчих успіхів!

Author Biography

Редколегія Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування, Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт”

Редколегія

How to Cite

Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Р. (2013) “ВІТАЄМО ЮРІЯ ФРАНЦЕВИЧА!”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(52), pp. 161-162. doi: 10.20535/RADAP.2013.52.161-162.

Issue

Section

Radioengineering department

Most read articles by the same author(s)