ПРОВІДНІ ВИКЛАДАЧІ РАДІОТЕХНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Authors

  • Редколегія Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2008.37.173-176

Abstract

Формування педагогічного колективу завжди було однією з головних турбот на радіотехнічному факультеті. Базовим при цьому було першочергове навчання й виховання своїх випускників за актуальними для факультету навчальними спеціальностями. Талановита молодь завжди знаходилась  під  пильною  увагою  кафедр,  де  створювались  необхідні  умови  для  їх  наукового зростання.  Добре  розвинуті  наукові  школи  проф. Тараненко В.П. (НВЧ-пристрої), доц. Бокринської О.А. (різні галузі радіотехніки), проф. Трохименка Я.К. (радіотехнічні кола та сигнали) та ін. на протязі 50-х – 80-х років минулого століття підготували десятки висококваліфікованих вчених, які утворили кістяк науково-педагогічного складу факультету. Розширення кола навчальних спеціальностей, поява нових навчальних планів призвело до залучення до навчального процесу нової групи кандидатів та докторів наук не тільки в технічній, але і в інших галузях знань, наприклад, у фізико-математичній.

На даний час педагогічний колектив факультету характеризується збалансованістю, стабільністю, кваліфікованим веденням навчального процесу, що забезпечує високу якість навчання, уважне, при достатній вимогливості доброзичливе ставлення до студентів.

Золотий фонд факультету в ювілейному для НТУУ "КПІ" році утворюють професори, доктори наук, які складають основу викладацького колективу, визначають його високий науково-педагогічний потенціал.

БЕЗИМЯНИЙ ЮРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ.

Народився в 1952 році. Д.т.н., професор кафедри радіоконструювання і виробництва радіоапаратури.

У 1976 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 1987 році захистив кандидатську дисертацію, у 2008 – докторську.

Наукові інтереси: фізична та технічна акустика.

ВУНТЕСМЕРІ ВАЛЕРІЙ СЕМЕНОВИЧ.

Народився у 1941 році. Д.т.н., професор, професор кафедри радіоконструювання і виробництва радіоапаратури. У 1969 році. закінчив Київський політехнічний інститут. У 1972 році захистив кандидатську дисертацію, у 1987 – докторську.

Наукові інтереси: методи та засоби вимірювання потужності, магніторезистивна електроніка.

ДУБРОВКА ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ.

Народився у 1944 році. Д.т.н., професор, завідувач кафедри теоретичних основ радіотехніки. У 1967 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 1975 році захистив кандидатську дисертацію, у 2002 – докторську. Заслужений діяч науки і техніки України.

Наукові інтереси: теорія та техніка антен, радіоелектронні та телекомунікаційні системи.

ДОМНИЧ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ.

Народився у 1945 році. К.т.н., професор, професор кафедри радіоконструювання і виробництва радіоапаратури. У 1975 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 1985 році захистив кандидатську дисертацію. Нагороджений почесним знаком "Відмінник освіти України"

Наукові інтереси: дослідження теплових режимів електронних апаратів, забезпечення якості вищої освіти в Україні.

ЖУК СЕРГІЙ ЯКОВИЧ.

Народився у 1958 році. Д.т.н., професор, професор кафедри радіотехнічних пристроїв та систем. Академік академії вищої освіти України. У 1980 році закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію, у 1994 – докторську.

Наукові інтереси: методи оптимізації динамічних систем з випадковою структурою

ЗІНКОВСЬКИЙ ЮРІЙ ФРАНЦЕВИЧ.

Народився у 1933 році. Д.т.н., професор, завідувач кафедри радіоконструювання і виробництва радіоапаратури. У 1956 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 1964 році захистив кандидатську дисертацію, у 1974 – докторську. Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії педагогічних наук України, лауреат Державних премій СРСР і України.

Наукові інтереси: радіо приладобудування, фізичні принципи прямого перетворення енергії, педагогіка вищої школи.

КАЛЮЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ.

Народився у 1947 році. Д.т.н., професор, професор кафедри радіотехнічних пристроїв та систем. Дійсний член ІЕЕЕ. У 1971 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 1981 році захистив кандидатську дисертацію, у 1996 – докторську.

Наукові інтереси: цифрова обробка сигналів, методи фільтрації та кодування мовних сигналів.

КОЦЕРЖИНСЬКИЙ БОРИС ОЛЕКСІЙОВИЧ.

Народився у 1935 році. Д.т.н., професор, професор кафедри радіотехнічних пристроїв та систем. У 1958 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 1968 році захистив кандидатську дисертацію, у 1990 – докторську.

Наукові інтереси: дослідження електронних пучків, твердотільна НВЧ електроніка.

МАЗОР ЮРІЙ ЛЬВОВИЧ.

Народився у 1928 році. К.т.н., професор, професор кафедри радіоприймання та оброблення сигналів. У 1950 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 1965 році захистив кандидатську дисертацію.

Наукові інтереси: теорія завадостійкості, частотне детектування.

НАЙДЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ.

Народився у 1941 році. Д.ф.-м.н., професор, професор кафедри теоретичних основ радіотехніки. У 1963 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 1970 році захистив кандидатську дисертацію, у 1993 – докторську. Лауреат премії КПІ за 1986 р. Заслужений винахідник СРСР. Член товариства IEEE з 1991 р., почесний член – з 2003 р.

Наукові інтереси: фізика, електродинаміка, НВЧ електронні прилади, методи вимірювань, енергетичні НВЧ установки.

НЕЛІН ЄВГЕНІЙ АНДРІЙОВИЧ.

Народився у 1954 році. Д.т.н., професор, професор кафедри радіоконструювання і виробництва радіоапаратури. У 1977 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 1982 році захистив кандидатську дисертацію, у 2002 – докторську. Нагороджений почесним знаком "Изобретатель СССР"

Наукові інтереси: дослідження фотонних решіток, наноелектроніка.

ПОГРЕБНЯК ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ.

Народився у 1937 році. К.т.н., професор, професор кафедри радіоконструювання і виробництва радіоапаратури. У 1964 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 1967 році захистив кандидатську дисертацію. Заслужений працівник освіти України.

Наукові інтереси: мікроелектроніка, управління в галузі вищої освіти.

ПРАВДА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ.

Народився у 1935 році. К.т.н., професор, завідувач кафедри радіотехнічних пристроїв та систем. У 1959 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 1968 році захистив кандидатську дисертацію. Лауреат Державної премії України та премії Ради міністрів СРСР, заслужений працівник освіти України, голова науково-методичної комісії з радіотехніки Міністерства освіти і науки України.

Наукові інтереси: пристрої та системи НВЧ діапазону.

РИБІН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ.

Народився у 1948 році. Д.т.н., професор, декан радіотехнічного факультету, завідувач кафедри радіоприймання та оброблення сигналів. У 1972 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 1981 році захистив кандидатську дисертацію, у 2002 – докторську.

Наукові інтереси: теорія кіл, оброблення сигналів, медична електроніка.

ТРОХИМЕНКО ЯРОСЛАВ КАРПОВИЧ.

Народився у 1924 році. Д.т.н., професор, професор кафедри теоретичних основ радіотехніки. У 1953 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 1957 році захистив кандидатську дисертацію, у 1967 – докторську. Заслужений діяч науки України, лауреат Державної премії України, почесний радист СРСР, заслужений професор НТУУ "КПІ".

Наукові інтереси: теорія кіл, оброблення сигналів.

ШАРПАН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ.

Народився у 1946 році. Д.т.н., професор кафедри теоретичних основ радіотехніки. Заслужений викладач НТУУ „КПІ”. У 1971 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 1978 році захистив кандидатську дисертацію, у 2007 – докторську.

Наукові інтереси: методи і засоби фазометрії, медична радіоелектроніка і телемедицина.

ЯНЕНКО ОЛЕКСІЙ ПИЛИПОВИЧ.

Народився у 1942 році. Д.т.н., професор, професор кафедри радіоконструювання і виробництва радіоапаратури. У 1971 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію, у 2003 – докторську. Лауреат премії ВСНТО в галузі науки і техніки, лауреат конкурсу "Золота фортуна 2001" в номінації "Кращий винахідник", переможець Всеукраїнського конкурсу "Винахід року" у 2000 та 2003 роках, нагороджений знаками "Изобретатель СССР" та "Почесний радист", двома медалями ВДНГ СРСР, грамотами Мінпромзв'язку СРСР та Міністерства охорони здоров'я України за досягнення в галузі науки та техніки.

Наукові інтереси: радіометрія фізичних тіл та біологічних об’єктів, лікувальна та діагностична апаратура.

Author Biography

Редколегія Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Редколегія

How to Cite

Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Р. (2008) “ПРОВІДНІ ВИКЛАДАЧІ РАДІОТЕХНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(37), pp. 173-176. doi: 10.20535/RADAP.2008.37.173-176.

Issue

Section

Radioengineering department

Most read articles by the same author(s)