Декан радіотехнічного факультету Василь Олександрович Гойжевський

Authors

  • Редколегія Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2008.37.172

Abstract

Василь Олександрович Гойжевський народився 20 жовтня 1921 року у м. Києві. Учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджений трьома орденами і шістнадцятьма медалями.

В.О. Гойжевський закінчив Київський політехнічний інститут у 1948 р. і після закінчення аспірантури (у 1951 році) працює на кафедрі теоретичних основ радіотехніки. Заслужений викладач КПІ. Один з засновників базових для радіотехнічних спеціальностей курсів – „Теорія електромагнітного поля”, „Поширення радіохвиль”, „Конструювання НВЧ пристроїв”. Хороша методична підготовка цих курсів і нетрадиційна манера викладання дисциплін з демонстрацією змінюваності у часі і просторі векторів електромагнітного поля у хвилеводах забезпечили високий рівень розуміння процесів поширення радіохвиль і знань студентів не лише під час навчання, а й протягом усієї інженерної діяльності.

В.О. Гойжевський засновник і науковий керівник лабораторії фазових радіовимірювальних пристроїв і систем (1959–1983 рр.). Основні напрямки його наукових досліджень – методи і засоби НВЧ-фазометрії, фазові радіовимірювальні системи і комплекси Під його науковим керівництвом виконано 15 науково-дослідних робіт, що були спрямовані на створення радіовимірювальних засобів, які за своїми технічними характеристиками не мають аналогів. Автор більше 50 наукових праць, співавтор 1 монографії. Підготував 17 кандидатів наук. Один із фундаторів нової спеціальності – „Конструювання і виробництво радіоапаратури” (нині напрямок „Електронні апарати”) і кафедри радіоконструювання і виробництва радіоапаратури. В. О. Гойжевський активний учасник громадського життя. У 1961–1962 рр. – заступник голови, а у 1962-1964 рр. – голова місцевкому КПІ. З його ініціативи і під його керівництвом здійснювалось будівництво пансіонату «Сосновий» на березі Дніпра біля Трипілля.

З 1970 по 1973 рр. В.О. Гойжевський – декан радіотехнічного факультету, який вдало поєднує вимогливість і демократичність, проводить велику роботу щодо подвоєння чисельності студентів, докладає чималих зусиль для своєчасного введення в експлуатацію нового корпусу факультету, освоєнню нових приміщень без перерви чи зривів навчального процесу та плану науково-дослідних робіт. Сучасний стан і структура РТФ – результат таланту та наполегливої праці Василя Олександровича Гойжевського.

Author Biography

Редколегія Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Редколегія

How to Cite

Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Р. (2008) “Декан радіотехнічного факультету Василь Олександрович Гойжевський”, Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 0(37), p. 172. doi: 10.20535/RADAP.2008.37.172.

Issue

Section

Radioengineering department

Most read articles by the same author(s)