Аналіз лінійних систем з використанням кратних перетворень

Автор(и)

  • О.І. Рибін Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-4443-1075
  • Ю.Х. Ніжебецька Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • І.О. Рибіна Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-3018-2875

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2010.40.5-11

Ключові слова:

кратне перетворення, ортогональне перетворення, алгоритм, спектр, лінійні системи

Анотація

Запропонований алгоритм застосування дискретного оператора кратного перетворення для аналізу проходження сигналів через лінійні системи.

Біографії авторів

О.І. Рибін, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Рибін О.І., д.т.н., проф. кафедри радіоприймання та оброблення сигналів

Ю.Х. Ніжебецька, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Ніжебецька Ю.Х., магістрантка радіотехнічного факультету

І.О. Рибіна, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Рибіна І.О., магістрантка радіотехнічного факультету

Посилання

Основи теорії кіл : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Ч.2 / Ю.О. Коваль, Л.В. Грінченко, І.О. Милютченко, О.І. Рибін; за заг. редакцією В.М. Шокала та В.І. Правди. – Х. : Компанія СМІТ, 2008 – 560 с.

Годунов С.К., Рябенький В.С. Разностные схемы / М. : Наука. – 1973.

Рыбин А.И. Анализ цепей методом модификаций с нормированием «выращиваемых» параметров // Радиоэлектроника. – 2001. – №6. – С.42 – 52.

Трохименко Я.К., Рыбин А.И., Плавнева Е.Г. Вычисление корней определителей матрицы иммитасов методом модификаций // Радиоэлектроника. – 1987. – №11. – С.30 – 37. (Изв. высш. учеб. заведений).

Трохименко Я.К., Рыбин А.И., Плавнева Е.Г. Алгоритм коррекции для поиска корней определителей матрицы иммитансов // Радиоэлектроника. – 1988. – №1. – С.63 – 69. (Изв. высш. учеб. заведений).

Рыбин А.И., Ястребов Н.И. Коррекция координат корней функции цепи при объединении помех // Вестник КПИ. Сер. Радиотехника. – 1989. – №26. – С.65–66.

Трохименко Я.К., Рыбин А.И., Ястребов Н.И. Декомпозиционный алгоритм символьного анализа для поиска собственных значений матриц эквивалентных параметров электрических цепей методом модификаций // Радиоэлектроника. – 1989. – №6. – С.50 – 60. (Изв. высш. учеб. заведений).

Рибін О.І., Ткачук А.П. Аналіз лінійних систем в області трансформант перетворення Уолша-Адамара // Вісник НТУУ «КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2006. – №33. – С.14 – 23.

Рибін О.І., Ткачук А.П. Аналіз лінійних систем в області трансформант кратного перетворення EIWAL // Вісник НТУУ «КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2006. – №33. – С.31 – 38.

Рыбин А.И., Ткачук А.П. Анализ линейных систем в области трансформант собственных частот преобразования RTF // Радиоэлектроника. 2006. – №11. – С.56 – 63.

Ніжебецька Ю.Х., Рибін О.І., Шарпан О.Б. Підвищення точності ортогональних перетворень для аналізу лінійних систем//Наукові вісті НТУУ«КПІ».2008.№5.С.12 – 18

Ильясова Ю.Х., Шарпан О.Б. Анализ линейных систем в области преобразования RTF при неминимальных разностных уравнениях // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2007. – №35. – С.23 – 29.

Ніжебецька Ю.Х., Наталенко С.С. Аналіз лінійних систем з використанням перетворення RTF // 3-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника Состояние и перспективы развития.» – том 4. «Актуальные проблемы биомединженерии». – Харків. – 22 – 24 жовтня 2008р.

Ахмед Н., Рао К. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов // Пер. с англ. Под общ. ред. И.Б. Фоменко. – М. : Связь, 1980, 248с.

Pratt W.K. Digital Image Processing. J. Wile & Sons – 1991, v. 1,2.

##submission.downloads##

Як цитувати

Рибін, О., Ніжебецька, Ю. і Рибіна, І. (2010) «Аналіз лінійних систем з використанням кратних перетворень», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(40), с. 5-11. doi: 10.20535/RADAP.2010.40.5-11.

Номер

Розділ

Радіотехнічні кола та сигнали

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 > >>